Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Aktywne panie z terenów wiejskich

Mieszkanki Pępowa i okolic bardzo aktywnie spędzają czas dzięki projektowi „Owoce wolności”. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Pępowo realizuje w ramach powiatowego programu „Działaj Lokalnie” Stowarzyszenia „Dziecko” projekt Owoce wolności, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu dla kobiet wiejskich w wieku 50+. W ramach projektu realizowane jest szkolenie komputerowe dla dwóch grup, prowadzony jest cykl zajęć z rehabilitacji ruchowej dla dwóch grup; realizowane są też warsztaty decoupage. Projekt obejmuje panie z terenów wiejskich gminy Pępowo, dlatego organizatorzy zadbali też o zapewnienie dowozu uczestniczkom.

Koordynator projektu Jarosław Lisiecki podkreśla, że - zainteresowanie udziałem w projekcie znacząco przekroczyło przewidywania organizatorów. Dlatego pań uczestniczących w kursach komputerowych i zajęciach rehabilitacyjnych oraz warsztatach decoupage jest dużo więcej. Każde zajęcia odbywają się w dwóch grupach i dzięki temu mogliśmy przyjąć wszystkich chętnych.

Projekt otrzymał wsparcie grantowe w ramach Konkursu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, realizowanego w powiecie gostyńskim przez Stowarzyszenie „Dziecko” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Wsparcia konkursowi udzielili: Powiat Gostyński oraz Gminy: Borek Wlkp. Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec, a także Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, Bank Zachodni WBK, ZUPTOR - Zakład Usług i Realizacji Postępu Technicznego w Gostyniu i firma SIMET SA w Piaskach.
Aktywne panie 2014 01
Aktywne panie 2014 02
Aktywne panie 2014 03
Aktywne panie 2014 04