Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Powiat rozstrzygnął konkurs na pomoc ofiarom przemocy

Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w latach 2015-2017 na terenie Powiatu Gostyńskiego. Zadanie powierzono Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Zarząd Powiatu Gostyńskiego, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przez PCPR w Gostyniu i zapoznaniu się z protokołem i opinią komisji konkursowej, dokonał wyboru oferty i przyznał dotację na realizację zadania publicznego należącego do zadań powiatu Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach, w wysokości 180 000 zł rocznie.

Ośrodek w Piaskach będzie udzielał schronienia kobietom i dzieciom - ofiarom przemocy oraz udzielał pomocy specjalistycznej w latach 2015-2017. BOIK to placówka wyróżniająca się przede wszystkim nowatorskimi formami wsparcia dla osób doznających przemocy, ale też niskim kosztem utrzymania.
BOIK_1
BOIK_2
Uchwala BOIK 2015-2017