Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności

Otwarto plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Gostyniu

Holenderski, polski, angielski i niemiecki rozbrzmiewały przez kilka dni w Gostyniu i w Bodzewie. Okazją do tego międzynarodowego spotkania było zakończenie pięciomiesięcznych działań, które doprowadziły do otwarcia placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Domu Dziecka w Gostyniu.

Ale zanim w czwartkowe popołudnie (9.10.2014 r.) uroczyście przecięto wstęgę, holenderska młodzież z Ijburg Liceum w Amsterdamie wraz ze swoimi opiekunami oraz wychowankowie i pracownicy Domów Dziecka w Gostyniu i w Bodzewie i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie wspólnie montowali meble do dwóch pokoi w gostyńskiej placówce. Nowe wyposażenie pokoi zostało zakupione za pieniądze zebrane przez holenderską młodzież. Młodzi wolontariusze z Holandii i Polski wspólnie pracowali też przy nasadzeniu krzewów i kwiatów oraz rozsypaniu dwunastu ton kamyszka na terenie rekreacyjnym. Holenderscy goście przybyli do Bodzewa w poniedziałek.

Ten pracowity pobyt zakończył kilkumiesięczne zagospodarowywanie terenu wokół Domu Dziecka w Gostyniu. To pomysł dyrektora Centrum Obsługi Placówek i Domów Dziecka Karoliny Dolaty, który podchwycili do realizacji na spotkaniu w styczniu tego roku stale współpracujący od wielu lat Holendrzy z partnerskiej organizacji „Kinderhuis Bodzewo” i Stedelijk Dalton Liceum w Dordrecht. Zaakceptował go też Wicestarosta Janusz Sikora i przekonał do niego Zarząd Powiatu Gostyńskiego. W maju ruszyły prace wyburzające stare magazyny i betonowy plac. Powstało boisko wielofunkcyjne oraz teren wypoczynkowy z altaną i ławkami. W pracach tych uczestniczyła młodzież z Stedelijk Dalton Liceum ze swoimi wychowawcami oraz polscy wychowankowie i opiekunowie.

Ta międzynarodowa współpraca zaowocowała całkowitą zmianą otoczenia gostyńskiej placówki. W uroczystym otwarciu placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Domu Dziecka w Gostyniu uczestniczyli Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Wicestarosta Janusz Sikora, Martin De Bruijn szefujący holenderskiemu stowarzyszeniu „Kinderhuis Bodzewo”, Kim Driessen i Willem Hoehstra oraz uczniowie z Amsterdamu, wychowankowie, wychowawcy i pracownicy Domów Dziecka w Bodzewie i Gostyniu, sędzia siatkarski klasy międzynarodowej i jednocześnie były wychowanek bodzewskiej placówki Antoni Kuś oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Wszystkich serdecznie powitała dyrektor Karolina Dolata i podziękowała za pomoc i wsparcie, bez których nie było szans na realizację tak potrzebnego dzieciom działania. A tymi, którzy wsparli finansowo budowę miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego byli Powiat Gostyński, EUROCOMFORT z Leszna, AGROMIX z Rojęczyna, WIX-FILTRON z Gostynia, KACZMAREK MALEWO, Stedelijk Dalton Liceum z Dordrechtu, Ijburg Liceum w Amsterdamie, parafia St. Johannesga z Fryzji w Holandii i PCPR w Gostyniu.

Szczególne słowa podziękowania skierowała do Martina de Bruijn, nazywając go Dobrym Aniołem, który swoją opieką otoczył domy i dzieci z Bodzewa i Gostynia. Wręczyła mu też statuetkę „Dobrego Anioła”. Uczestnicy uroczystości obejrzeli prezentację przypominającą przebieg prac na placu. Do podziękowań przyłączył się Wicestarosta Janusz Sikora, który wyróżnił - Panią Dyrektor Karolinę Dolatę za wyjątkowe serce wkładane w pracę dla dzieci, co spowodowało, że Domy Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu tak znacząco zmieniły i unowocześniły swoje oblicze. - Dziękował też młodym Holendrom za to, że zostawili kawałek swego serca na gostyńskiej ziemi.

Tuż przed przecięciem wstęgi przez przedstawicieli: władz powiatu, holenderskich gości, wychowanków domów dziecka i kadry kierowniczej placówek opiekuńczo-wychowawczych Starosta Gostyński Robert Marcinkowski podkreślił, że międzynarodowa współpraca się opłaca, gdyż w ciągu niespełna roku powstało miejsce bardzo przyjazne dla dzieci, które zmieniło wygląd całej placówki w Gostyniu. Dodał też, że - to nie jest placówka, a przede wszystkim DOM - przyjazny i bezpieczny, w którym mieszkańcy tworzą wspólnotę opartą na wzajemnym szacunku i przyjaźni. I podziękował też młodym Holendrom za to, że zostawili w murach tego domu swoje cegiełki, które sprawią, że będzie się tu pamiętać o przyjaciołach z Holandii.

Willem Hoehstra w imieniu holenderskich gości podziękował za wspaniałe przyjęcie, za serdeczną gościnę, za pokazanie polskiej kultury, ale przede wszystkim za przyjaźń, którą obdarzyli gości gospodarze z Bodzewa.

Po przecięciu wstęgi rozegrano międzypaństwowy mecz piłki siatkowej pod okiem Antoniego Kusia. Mecz był bardzo wyrównany. Ostatecznie zwyciężyli Holendrzy.

Należy dodać, że Martin de Bruijn po raz kolejny przywiózł dary - tym razem nie tylko dla domów dziecka, ale też dla niepełnosprawnych i osób starszych - podopiecznych PCPR. Większą część otrzymanego sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocniczego PCPR w Gostyniu przekazało Domowi Pomocy Społecznej w Zimnowodzie.
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 01
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 02
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 03
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 04
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 05
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 06
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 07
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 08
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 09
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 10
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 11
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 12
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 13
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 14
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 15
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 16
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 17
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 18
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 19
Otwarcie placu rekreacyjnego w Gostyniu 20