Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wizyta studyjna w Holandii

Przedstawiciele powiatowego systemu pomocy społecznej, na czele z Wicestarostą Gostyńskim Januszem Sikorą, odbyli wizytę studyjną w Holandii. Zorganizowała ją organizacja „Kinderhuis Bodzewo”. Jest to organizacja stale współpracująca z Domami Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu oraz wspierająca podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach i Stowarzyszenia „Dziecko”. Pomagała też sprzętowo, za pośrednictwem PCPR, domom pomocy społecznej powiatu gostyńskiego i innym stowarzyszeniom działającym w obszarze pomocy społecznej.

Tym razem w ramach współpracy polsko- holenderskiej przedstawiciele instytucji i organizacji ściśle współpracujących z „Kinderhuis Bodzewo” zapoznali się z holenderskimi systemami: oświatowym i pomocy społecznej. Wizytowali elitarne Stedelijk Dalton Liceum w Roterdamie, którego uczniowie przyjeżdżają co roku do Bodzewa, by społecznie pracować na rzecz tej placówki. Jest to szkoła oparta na łączeniu talentów i umiejętności ucznia z jego rozwojem ukierunkowanym na potrzeby społeczności. Główną zasadą jest dawanie uczniom swobody i możliwości rozwijania własnej inicjatywy i samodzielności. Praktycznym przykładem tej zasady jest codzienna godzina Daltona. W czasie jej trwania każdy z uczniów wybiera sobie prowadzącego i zajęcia, w których w danym dniu uczestniczy. Zajęcia te odbywają się w grupach bez podziału wiekowego. Także w tej szkole wizytujący zobaczyli parking pełen rowerów, czyli widok niespotykany w polskich szkołach. Uczniowie Stedelijk Dalton Liceum dojeżdżają do szkoły rowerami i to nawet po kilkadziesiąt kilometrów dziennie.

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili w Rotterdamie też centrum oświatowe, w którym obok siebie w jednej dzielnicy działa kilkanaście różnego rodzaju szkół średnich i zawodowych. Szkoły te, przygotowując do pracy, czy zawodu uczą również elementów marketingu i funkcjonowania na rynku. Uczniowie sprzedają usługi w ramach zawodów, których się uczą, np. czeszą czy modelują fryzury, przygotowują cateringowe posiłki, naprawiają auta. Ceny ich usług są bardzo konkurencyjne, niższe np. o połowę od cen usług dostępnych na rynku. Polska delegacja zapoznała się też w dzielnicy oświatowej ze szkołą integracyjną dla młodzieży cudzoziemskiej, której rodziny osiedlają się w Holandii. To wyjątkowa szkoła, która oprócz nauki języka holenderskiego, wyrównuje też umiejętności edukacyjne młodych ludzi, którzy wywodzą się z różnych państw, kultur i religii. M.in. spotkała tam młodych Polaków, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach z okresu asymilacji w Holandii.

Ważnym elementem było zapoznanie się z innym systemem edukacyjnym, na którym oparta jest szkoła Ijburg College w Amsterdamie. Nauka w tej szkole średniej oparta jest na wspólnotach edukacyjnych, tworzonych przez uczniów, mających swojego dyrektora i nauczycieli. Nauka bazuje na praktycznym doświadczeniu, obejmującym prócz działań także ich planowanie, przewidywanie przebiegu, ale też i ponoszenie konsekwencji swoich decyzji i działań. Efektem jest przygotowywanie odpowiedzialnych członków wspólnot obywatelskich. Szkoła uczy też tradycyjnych przedmiotów na poziomie wymaganym przez państwowe egzaminy. Cała szkoła jest zdigitalizowana, nie ma w niej tradycyjnych podręczników i zeszytów. Uczniowie posługują się już tylko notebookami.

W czasie pobytu w tej szkole uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się z grupą uczniów, która jeszcze w październiku przyjedzie do powiatu gostyńskiego, by społecznie pracować na rzecz Domu Dziecka w Gostyniu.

Polacy odwiedzili też dom pomocy społecznej i centrum rehabilitacyjne LindeStede w Wolvega. To m.in. z tej placówki do Polski trafia sprzęt dla osób niepełnosprawnych. Placówka jest prowadzona przez samorząd lokalny, a w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania oferuje też inne usługi dla środowiska, np. prowadzi przedszkole integracyjne. Zapoznano się też ze standardem usług obowiązującym w holenderskich DPS-ach.

Ważnym elementem wizyty studyjnej był pobyt we Fryzji, części Holandii, w której mieszkańcy mają swój odrębny język. Pierwszą część tego pobytu wypełniło spotkanie z władzami Urzędu Miasta w Joure. Przedstawiono przedstawicielom powiatu gostyńskiego system środowiskowej pomocy społecznej. Jest on zbliżony do polskiego i oparty na pracy pracowników socjalnych. Finansowanie ma charakter okresowy, podporządkowany okresom grantowym w Unii Europejskiej. Najbliższe lata w Holandii będą związane z oszczędnościami w obszarze polityki społecznej, związanymi m.in. ze zmniejszeniem o 1/4 wydatków na pomoc społeczną, efektywniejszym zatrudnianiem wysoko płatnych specjalistów, przywracaniem pomocy sąsiedzkiej i rozwijaniem wolontariatu. Szefowa działu pomocy społecznej w Urzędzie Miasta Joure na koniec spotkania przekazała też własnoręcznie wykonane maskotki dla wszystkich dzieci w placówkach w Domu Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu.

Drugą część wizyty we Fryzji wypełnił pobyt w St. Johannesga i miłe spotkanie z panią pastor i mieszkańcami tamtejszej parafii, którzy latem gościli w swoich domach wychowanków z Domów Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu. Holendrzy wspominali ten pobyt, a delegacja z Polski przekazała poszczególnym rodzinom oraz współpracującej z nimi szkole serdeczne listy i upominki od polskich dzieci, które spędziły wspaniałe wakacje w ich domach. Te wakacje to był wyjątkowy gest wsparcia ze strony Holendrów dla polskich dzieci. Przy ich wspominaniu w niejednym oku pojawiły łzy…

Ostatnim punktem wizyty studyjnej były odwiedziny w domu pomocy społecznej dla osób upośledzonych umysłowo i psychicznie - w ASVZ w Leerdam. To placówka jest integralną częścią miejscowości, w której ma siedzibę. To jedna z dzielnic, niczym nie różniąca się od pozostałych części Leerdam. Zasadą pracy z podopiecznymi jest indywidualne podejście do każdego mieszkańca, uwzględnianie jego potrzeb i wspólne szukanie rozwiązań zmierzających do ich realizacji. Podopieczni mieszkają w kilkuosobowych wspólnotach, każda w swoim domu. Odpowiednio do swoich możliwości mają przygotowane aktywności, większość z nich pracuje. Czują się też potrzebni społeczeństwu, bo sprzedają swoje usługi czy produkty po cenach konkurujących z komercyjnymi.

Uczestnicy wyjazdu dziękują serdecznie Wszystkim, którzy tak gościnnie przyjęli ich w czasie pobytu w Holandii. Kierują też specjalne podziękowania do Martina de Bruijn za przygotowanie wizyty studyjnej i zaangażowanie w działania wspierające Dom Dziecka w Bodzewie i inne placówki powiatu gostyńskiego.
Wizyta studyjna w Holandii 2014 01
Wizyta studyjna w Holandii 2014 02
Wizyta studyjna w Holandii 2014 03
Wizyta studyjna w Holandii 2014 04
Wizyta studyjna w Holandii 2014 05
Wizyta studyjna w Holandii 2014 06
Wizyta studyjna w Holandii 2014 07
Wizyta studyjna w Holandii 2014 08
Wizyta studyjna w Holandii 2014 09