Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
PCPR zaprasza do usamodzielnienia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Fundacja Aktywizacja zorganizowały spotkanie przygotowujące osoby niepełnosprawne do usamodzielniania i włączania się w życie w lokalnych społecznościach oraz podejmowania pracy. Odbyło się ono w godzinach popołudniowych 24 września w siedzibie PCPR w Gostyniu.

Spotkanie było poświęcone realnym możliwościom podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne. Dyskutowano przede wszystkim o przekonywaniu pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami z pracodawcami. Ocena wystawiona pracodawcom nie jest dobra, w opinii większości uczestników spotkania pracodawcy to grupa wykluczająca zawodowo osoby niepełnosprawne. Przeciętny pracodawca boi się zatrudniać osoby niepełnosprawne, poszukując przede wszystkim osób perfekcyjnych i dyspozycyjnych.

Na spotkaniu zostały też przedstawione dwa programy Fundacji Aktywizacja:
a) „Profesjonalni niepełnosprawni” - którego celem jest aktywizacja zawodowa;
b) „Krok do samodzielności” - którego celem jest zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności społecznej.

Udział w obu programach jest bezpłatny.
W ramach programów można skorzystać z:
1) wyznaczenia optymalnego kierunku rozwoju zawodowego i społecznego poprzez stworzenie Indywidualnego Planu
    Działania;
2) nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z poszukiwaniem pracy i czynnościami życia codziennego,
    dzięki warsztatom umiejętności społecznych (m.in. techniki aktywnego poszukiwania pracy, radzenie sobie ze stresem,
    zarządzanie czasem, planowanie budżetu domowego i zarządzanie długiem, autoprezentacja, stylizacja, emisja głosu);
3) zwiększenia umiejętności związanych z obsługą komputera poprzez udział w szkoleniach informatycznych na różnych
    poziomach zaawansowania;
4) zdobycia wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach zawodowych (m.in. profesjonalny pracownik administracyjno-
    biurowy, rachunkowość, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, pozyskiwanie środków z funduszy
    strukturalnych i inne indywidualnie szkolenia;
5) uzyskania specjalistycznych porad - prawnych i psychologicznych;
6) zwiększenia pewności siebie i poczucia wpływu na własne życie dzięki uczestnictwu w środowiskowych grupach
    wsparcia i spotkaniach aktywizacyjnych - praca w małych grupach (rozwijanie umiejętności komunikowania się,
    współpracy, chęci do działania, a także tworzenie CV, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą);
7) ofert pracy - pozyskiwanie i dostęp do bazy ofert pracy dostępnych w Fundacji.

Dodatkowo uczestnikom programu zapewnia się zwrot kosztów dojazdu, tłumacza języka migowego, materiały do zajęć, poczęstunek podczas zajęć, warsztatów.

Jeżeli posiadasz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; jesteś osobą w wieku między 18 a 67 rokiem życia; nie masz pracy; chciałbyś aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym; zależy Ci na podjęciu satysfakcjonującej pracy, potrzebujesz pomocy w radzeniu sobie w życiu codziennym, chcesz za darmo podnieść swoje kwalifikacje - skorzystaj z programu!

Kontakt: tel. 61 679 29 94; mail: poznan@idn.org.pl.

Fundacja Aktywizacja Oddział w Poznaniu uzyskała dofinansowanie dla projektów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
PCPR zaprasza do usamodzielnienia ON 01