Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wspólnota lokalna jest ważna

Każda społeczność lokalna ma swoją siłę i swoje zasoby. W gostyńskim starostwie powiatowym odbyło się spotkanie sieciujące, którego główną część organizatorzy: LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum PISOP, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Centrum Informacyjno-Doradcze Stowarzyszenia „Dziecko”, poświęcili szkoleniu „Model aktywizowania społeczności lokalnej”, czyli organizowaniu społeczności lokalnych, mającego na celu oddolne organizowanie inicjatyw samopomocowych i rozwijających środowisko.

Uczestniczyli w nim lokalni liderzy, przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin oraz Starostwa Powiatowego, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, organizacji pozarządowych z powiatu gostyńskiego. Szkolenie dzięki zaangażowaniu organizatorów było bezpłatne dla uczestników.

Omawiano sposoby angażowania ludzi do działania: animacje, mediacje, programy aktywności lokalnej. Najwięcej uwagi poświęcono metodzie „organizowanie społeczności lokalnej”, która choć jest długofalowym procesem, prowadzącym od bierności do partycypacji, to w efekcie tworzy lokalną wspólnotę. Wskazywano na ważną rolę organizatora społeczności lokalnej oraz na narzędzia i techniki, które może on wykorzystywać w swojej trudnej pracy.

Drugą część spotkania poświęcono omówieniu roli Rad Działalności Pożytku Publicznego, jako ważnego i podstawowego ogniwa w kształtowaniu partnerskiej współpracy między samorządami i organizacjami pozarządowymi. Warto podkreślić, że w Wielkopolsce działa tylko 13 takich rad na 261 samorządów powiatowych i gminnych. Jedną z tych rad, najdłużej działającą, jest Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gostyńskiego.
Wspolnota lokalna 2014 01
Wspolnota lokalna 2014 02