Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Skorzystaj z szansy na samodzielność - przyjdź!

Jeżeli posiadasz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; jesteś osobą w wieku między 18 a 67 rokiem życia; nie masz pracy; chciałbyś aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym; zależy Ci na podjęciu satysfakcjonującej pracy, potrzebujesz pomocy w radzeniu sobie w życiu codziennym, chcesz za darmo podnieść swoje kwalifikacje - NIE WAHAJ SIĘ, PRZYJDŹ!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Fundacja Aktywizacja zapraszają osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunów oraz organizacje wspierające na spotkanie poświęcone włączaniu osób niepełnosprawnych w życie w lokalnych społeczności oraz podejmowaniu pracy. Rozpocznie się ono 24 września (środa) o 15:30 w siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7).

Na spotkaniu zostaną przedstawione dwa programy Fundacji Aktywizacja:
a) „Profesjonalni niepełnosprawni” - którego celem jest aktywizacja zawodowa;
b) „Krok do samodzielności” - którego celem jest zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności społecznej.

Udział w obu programach jest bezpłatny.

Oferujemy:
1) wyznaczenie optymalnego kierunku rozwoju zawodowego i społecznego poprzez stworzenie Indywidualnego Planu Działania;
2) nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z poszukiwaniem pracy i czynnościami życia codziennego, dzięki
    warsztatom umiejętności społecznych (m.in. techniki aktywnego poszukiwania pracy, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie
    czasem, planowanie budżetu domowego i zarządzanie długiem, autoprezentacja, stylizacja, emisja głosu);
3) zwiększenie umiejętności związanych z obsługą komputera poprzez udział w szkoleniach informatycznych na różnych poziomach
    zaawansowania;
4) zdobycie wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach zawodowych (m.in. profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy,
    rachunkowość, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych i inne
    indywidualnie szkolenia;
5) uzyskanie specjalistycznych porad - prawnych i psychologicznych;
6) zwiększenie pewności siebie i poczucia wpływu na własne życie dzięki uczestnictwu w środowiskowych grupach wsparcia
    i spotkaniach aktywizacyjnych - praca w małych grupach (rozwijanie umiejętności komunikowania się, współpracy, chęci do
    działania, a także tworzenie CV, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą);
7) oferty pracy - pozyskiwanie i dostęp do bazy ofert pracy dostępnych w Fundacji.

Dodatkowo uczestnikom programu zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, tłumacza języka migowego, materiały do zajęć, poczęstunek podczas zajęć, warsztatów.

Fundacja Aktywizacja Oddział w Poznaniu uzyskała dofinansowanie dla projektów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.