Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Będzie więcej czasu na wyrobienie nowej karty parkingowej?

Do końca czerwca 2015 r. zachowają ważność stare karty parkingowe pozwalające na korzystanie z uprzywilejowanych miejsc postoju, które wydano przed lipcem tego roku.

Nowelizację ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) mają przygotować posłowie sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, której prezydium podjęło w środę (10.09.2014 r.) decyzję w tej sprawie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przypomina, że zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym wszystkie stare karty parkingowe miały obowiązywać tylko do 30 listopada 2014 r. Obecnie jej przepisy przewidują, że karty parkingowe wydane do 30 czerwca 2014 r. zachowają ważność do 30 listopada 2014 r. Osoby, które chcą po tym terminie dalej zatrzymywać samochód na kopercie, muszą więc wyrobić nowy dokument. Jednak większość z nich musi jeszcze wcześniej złożyć wniosek o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które będzie zawierało odpowiednie wskazania do posiadania karty parkingowej. Opłata za uzyskanie nowej karty parkingowej wynosi 21 zł.

Proponowana zmiana ma zmniejszyć kumulację osób, które będą starały się o nowa kartę.

PCPR w Gostyniu jednak podkreśla, że do zmiany terminu ważności obecnie używanych kart parkingowych z 30 listopada 2014 r. na 30 czerwca 2015 r. potrzebne jest uchwalenie przez Sejm nowelizacji ustawy. Obecnie wciąż terminem ważności starych kart jest 30 listopada br.