Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Jak aktywizować ludzi i społeczności lokalne do działania? - zaproszenie na szkolenie

Dawać wędkę, a nie rybę - to powiedzenie często przyświeca organizacjom i instytucjom aktywizującym społeczności lokalne. Teoretycznie wszystko wydaje się oczywiste, jak to jednak wdrożyć w praktykę? Na to i inne pytania dotyczące praktycznego aktywizowania środowisk lokalnych do wspólnego działania odpowie spotkanie sieciujące - szkolenie „Model aktywizowania społeczności lokalnej”.

Jest ono skierowane są do przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych oraz liderów lokalnych z powiatu gostyńskiego.

Podczas spotkania będziemy szukać odpowiedzi m.in. na takie pytania:
- Jak skutecznie działać w społeczność lokalnej?
- Jak aktywizować ludzi do działania?
- Jaką rolę powinni pełnić animatorzy lokalni?

Program szkolenia znajduje się do pobrania na stronach: gostyn-pcpr.info; gostyn.pcpr.info; ngo.gostyn.pl.

Spotkanie odbędzie się 22 września w Gostyniu w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu (ul. Wrocławska 256)
w godzinach 9:45 - 13:00.

Spotkanie poprowadzi ekspertka ds. polityki społecznej Magdalena Popłońska-Kowalska.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu, najpóźniej do 17.09.2014 r., należy przesyłać mailem na adres:
agnieszka.galka@pisop.org.pl.
Więcej informacji o spotkaniu udziela Agnieszka Gałka pod numerem telefonu 65 520 78 86.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Serdecznie zapraszają organizatorzy:
1) LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum PISOP.
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
3) CID - Centrum Informacyjno-Doradcze Stowarzyszenie „Dziecko”.