Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Alleluja i Jedwab,
czyli różne oblicza miłości na XV „Bez Barier”

Wykonanie przeboju rockowego Róż Europy „Jedwab” i odnosząca się do historii biblijnych „Hallelujah” Leonarda Cohena zapewniły zwycięstwo muzykom na XV „Bez Barier”.
Zespół Wokalno-Muzyczny WTZ w Kościanie, Beata Kaźmierczak z Kościana i Agata Wróblewska z Kościana zostali zwycięzcami XV Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier - Święta Góra 2014” w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem Starosty Gostyńskiego. Publiczność przyznała swoją nagrodę Natalii Bulińskiej z Chwałkowa za pełne emocji wykonanie przeboju Leonarda Cohena „Hallelujah” w polskiej wersji językowej.

W jubileuszowej edycji festiwalu, obejmującej m.in. konkurs piosenki i dwa konkursy plastyczne zmagało się 162 artystów niepełnosprawnych, którzy przybyli lub nadesłali swoje prace z różnych stron Polski. Poziom prac i prezentacji konkursowych był bardzo wysoki i wyrównany, co podkreślali członkowie jury, którzy długo naradzali się, by dokonać wyboru zwycięzców. Dodatkowo festiwal już na etapie przygotowań został wyróżniony przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego tytułem jednego z piętnastu „Wydarzenia na XV-lecie Powiatu Gostyńskiego”.

Dla organizatorów festiwalu nie tylko konkursy są ważne. Istotne jest również stworzenie okazji do bycia razem osobom niepełnosprawnym z różnych stron Polski i różnych środowisk oraz do szerszego zaprezentowania swoich talentów, gdyż dzięki festynowi rodzinnemu towarzyszącemu festiwalowi impreza ma charakter otwarty i integracyjny. Dodatkowym elementem jest możliwość wymiany doświadczeń opiekunów pracujących z osobami niepełnosprawnymi czy podejrzenie nowych technik wprowadzanych do arteterapii. - Trzeba docenić pracę terapeutów, którzy swoją pracą i pomocą sprawiają, że osoby niepełnosprawne tworzą prawdziwe dzieła sztuki i stają się artystami - podkreślali członkowie jury i widzowie oglądający wystawę konkursową prac gotowych, przygotowaną przez organizatorów w podcieniach murów klasztornych. Wszyscy zgodnie zauważali olbrzymią pracę artystów, a także ciekawe inspiracje arteterapeutów widoczne w przyciągających uwagę pracach artystów niepełnosprawnych, np. podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

Zmaganiom konkursowym i zabawom festynu towarzyszącego konkursowi przyglądali się goście: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, ks. proboszcz Dariusz Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Zdzisław Kowalczyk, Skarbnik Powiatu Eleonora Gościniak, Sekretarz Gminy Krobia Katarzyna Szablewska, a także licznie przybyli dyrektorzy i kierownicy placówek pomocy społecznej oraz szefowie organizacji pozarządowych: Karolina Dolata - Dom Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu, Ryszard Janaszak - Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie, Violetta Skorupska - Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu, Irena Dudek - Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu, Swietłana Figiel - Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Maria Marciniak - Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu, Andrzej Konieczny - Stowarzyszenie „Dziecko”, Urszula Szefer - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia”, Irena Dudek - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”, Antoni Kuś oraz przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”.

Festiwal rozpoczął się 6 września o godz. 10 w ogrodach klasztornych Kongregacji Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze i trwał aż do godzin popołudniowych. Gości, artystów, opiekunów i licznie przybyłych widzów powitali w imieniu organizatorów Natalia Hajnsz i Mirosław Sobkowiak - oboje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Na scenie odbywały się przesłuchania muzyczne, którym uważnie przysłuchiwało się jury konkursu piosenki: Jacek Damazyniak - przewodniczący oraz Edyta Marcinkowska, Andrzej Konieczny i Monika Kolendowicz. Tematyka wykonań muzycznych była różnorodna - od utworów z muzyki poważnej przez hity rockowe po utwory religijne. Ale wykonawcy: soliści i zespoły pokazali wysoki kunszt, a przede wszystkim olbrzymie emocje zaklęte w wykonaniach muzycznych. W podcieniach muru ogrodowego została przygotowana wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny. Na placu z boku sceny artyści startujący w konkursie „Prace przygotowywane na żywo” wykonywali swoje konkursowe dzieła. Widzowie z ciekawością obserwowali, jak na ich oczach powstają, realizowane różnymi technikami, małe arcydzieła. Jury konkursu plastycznego: Anna Szymańska - przewodnicząca oraz Marzanna Konieczna i Mirosław Sobkowiak, uważnie przyglądało się wykonaniom. Prace nadesłane na konkurs prac gotowych oceniało jury w składzie: Anna Szymańska - przewodnicząca oraz Violetta Kolendowicz i Mirosław Sobkowiak.

Konkursom „Bez barier" towarzyszył festyn rodzinny „Pożegnanie lata”, przygotowany głównie przez Domy Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu, w trakcie którego miały miejsce zabawy dla całych rodzin (np. rodzinne zawody w poruszaniu się na „deptaczach”, rzuty do piramidy z puszek, wyścigi maskotek, slalom na torze przeszkód).

Długie kolejki uczestników festynu ustawiały się też do konkursów z nagrodami: konkursu strzeleckiego z broni pneumatycznej oraz do turnieju rycerskiego. W pierwszym zwyciężył Adrian Woźniak, drugie miejsce zajęła Agata Zawodna, a trzeci był Kuba Prałat. Jury konkursu strzeleckiego wyróżniło też Daniela Marszałkowskiego i Raula Mertę. Znakomitą oprawę miał turniej rycerski, przygotowany przez Gostyńskie Towarzystwo Historyczne, którego członkowie wystąpili w strojach średniowiecznych. Można było też przymierzyć zbroję i stoczyć pojedynek z rycerzem. Stając w rycerskie szranki, trzeba było wykazać się celnym strzelaniem z łuku do tarczy, następnie umiejętnością wyplatania sznurka i rzutem podkową do celu. Ostatnią konkurencją, iście katowską, było ścinanie toporem głów… kapuścianych. Zmagania były tak zacięte, że trzeba było zarządzić finałową dogrywkę. Ostatecznie zwyciężył Piotr Skowron, drugi był Michał Konopka, a trzeci Raul Merta.

Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom festynu i konkursów „Bez barier” kawę, herbatę, wody mineralne, pyszny placek, popcorn, watę cukrową oraz grzaną kiełbasę i bigos. Wszyscy uczestnicy zabaw otrzymywali drobne upominki i słodycze.

W części koncertowej festiwalu wystąpiła Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi pod batutą Mariusza Pikulskiego. Zachwyciła ona festiwalową publiczność przebojowymi wykonaniami szlagierów muzyki klasycznej i pop. Tworzący zespół młodzi muzycy byli mile zaskoczeni ciepłym przyjęciem przez festiwalową publiczność. Warto podkreślić, że był to kolejny koncert tej orkiestry w ramach obchodów swojego dwudziestolecia.
Część podsumowującą konkursu rozpoczęło wręczenie podziękowań dla osób, instytucji i organizacji, które od 15 lat wspierają ideę i organizację konkursów „Bez barier”: Kongregacji Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze, Powiatowi Gostyńskiemu, Domowi Dziecka w Bodzewie, Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Franciszkowi Żakowi, Gostyńskiemu Towarzystwu Historycznemu, Stowarzyszeniu „Dziecko” oraz członkom jury. Dziękując w imieniu wyróżnionych, Starosta Gostyński Robert Marcinkowski gratulował organizatorom wytrwałości i profesjonalizmu w działaniach dla niepełnosprawnych, a ks. Dariusz Dąbrowski podkreślił, że Święta Góra jest zawsze otwarta dla tych, którzy wbrew temu, co przyniósł im los, potrafią tworzyć i dzielić się swą twórczością z innymi.

W czasie ogłoszenia wyników XV „Bez barier” członkowie jury podkreślali wysoki poziom wykonań artystycznych oraz różnorodność stosowanych przez artystów niepełnosprawnych technik. Przekazali też wyrazy uznania dla wszystkich artystów startujących w konkursach oraz ich opiekunów. Nagrody (sprzęt AGD i zestawy kosmetyczne) i dyplomy dla zwycięzców zostały wręczone przez ks. Dariusza Dąbrowskiego i Roberta Marcinkowskiego - Starostę Gostyńskiego.

Wśród głosujących na zdobywcę Nagrody Publiczności rozlosowano też atrakcyjną nagrodę. Na koniec najlepsi wykonawcy konkursu piosenki Zespół Wokalno-Muzyczny WTZ w Kościanie i Natalia Bulińska z Chwałkowa wystąpili w koncercie finałowym. Zamykając XV Konkurs „Bez Barier”, Starosta Robert Marcinkowski pogratulował wszystkim artystom, gdyż - jak podkreślił - wszyscy jesteście zwycięzcami, bo startując w zmaganiach artystycznych pokonaliście swoje słabości i ograniczenia, co wcale nie często udaje się ludziom niedotkniętym ograniczeniami. Podziękował też wszystkim, którzy pracowali przy organizacji konkursów i festynu oraz opiekunom niepełnosprawnych artystów.

XV edycję festiwalu „Bez barier” zorganizowały: Stowarzyszenie „Dziecko”, Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze, Gostyńskie Towarzystwo Historyczne, Domy Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Organizację konkursu wsparły: Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Aleksander Dolczewski - Piekarnia w Siemowie, firma nagłośnieniowa Sound Vector, Franciszek Żak - Bar „U Franka”.
Konkurs odbył się dzięki wsparciu finansowemu ze strony Powiatu Gostyńskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wyniki

XV Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Muzyka bez barier”
- 14 wykonawców (w tym 4 grupy) - łącznie 28 uczestników
1. Zespół Wokalno-Muzyczny WTZ w Kościanie.
2. Natalia Bulińska (Chwałkowo - DPS).
3. Elżbieta Cichoszewska (Wolsztyn - WTZ).

3 wyróżnienia (ex aequo):
Marcin Bartkowiak (Leszno - ŚDS),
Jan Dusza (Krzywiń - ŚDS),
Dariusz Ludwiczak (Piaski - WTZ).

Nagroda Publiczności: Natalia Bulińska (Chwałkowo - DPS).

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka bez barier”


a. Kategoria „Prace wykonywane na żywo” - 34 artystów

1. Beata Kaźmierczak (Kościan - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło nadziei”).
2. Jan Jędraszyk (Leszno - ŚDS).
3. Paweł Nowicki (Piaski - WTZ).

5 wyróżnień (ex aequo):
Magdalena Kamieniarczyk (Gostyń - ŚDS),
Damian Sowiński (Brzezie - ZSS),
Andrzej Zając (Leszno - ŚDS),
Piotr Marciszewski (Zimnowoda - DPS),
Eugeniusz Zieliński (Gostyń - DDz.P).

b. Kategoria „Prace nadesłane” - 96 prac (100 autorów)

1. Agata Wróblewska (Kościan - WTZ).
2. Ryszard Kimel (Leszno - ŚDS).
3. Justyna Matysik (Wolsztyn - WTZ).

5 wyróżnień (ex aequo):
Danuta Dmytryk (Mościszki - DPS),
Urszula Ślachetka (Gostyń - ŚDS),
Marek Radoła
(Piaski - WTZ),
Danuta Brzeżewska
(Leszno - ŚDS),
Piotr Marciszewski (Zimnowoda - DPS).
XV Festiwal Bez Barier 01
XV Festiwal Bez Barier 02
XV Festiwal Bez Barier 03
XV Festiwal Bez Barier 04
XV Festiwal Bez Barier 05
XV Festiwal Bez Barier 06
XV Festiwal Bez Barier 07
XV Festiwal Bez Barier 08
XV Festiwal Bez Barier 09
XV Festiwal Bez Barier 10
XV Festiwal Bez Barier 11
XV Festiwal Bez Barier 12
XV Festiwal Bez Barier 14
XV Festiwal Bez Barier 15
XV Festiwal Bez Barier 16
XV Festiwal Bez Barier 17
XV Festiwal Bez Barier 18
XV Festiwal Bez Barier 19
XV Festiwal Bez Barier 20
XV Festiwal Bez Barier 21
XV Festiwal Bez Barier 22
XV Festiwal Bez Barier 23
XV Festiwal Bez Barier 24
XV Festiwal Bez Barier 25