Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Porady internetowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko” informują o możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa on-line, udzielanego przez prawnika, specjalistę prawa pracy i bhp, doradcę ds. osób niepełnosprawnych i specjalistę pracy socjalnej. Poradnictwo to jest realizowane w ramach projektu „Wiedzieć znaczy być” przez Fundację na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej. Porady będą udzielane do 31 grudnia 2014 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z terenu całej Polski.

Celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia. Zakres poradnictwa obejmował będzie kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej, niekoniecznie dotyczące niepełnosprawności.

Cel projektu będzie realizowany poprzez udzielanie bezpośrednich informacji osobom niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu w systemie on-line za pośrednictwem platformy na stronie internetowej Fundacji: www.fundacja.srem.co (box informacyjny po lewej stronie menu pn. PORADY ON-LINE).

Pytanie kierowane jest do wybranego przez beneficjenta specjalisty, a w przypadku trudności z zakwalifikowaniem problemu do konkretnej dziedziny pytanie należy skierować do koordynatora projektu, który zadba, o to aby informacji udzieliła kompetentna osoba. Odpowiedź zwrotna beneficjentowi udzielona zostanie w terminie 3 dni, w przypadku bardziej skomplikowanych zagadnień beneficjent uzyska poradę w ciągu 5 dni, o zastosowaniu wydłużonego terminu każdorazowo osoba zainteresowana zostanie powiadomiona.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.