Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Akademia życia,
czyli start do samodzielności osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza młode osoby niepełnosprawne, które poruszają się przy pomocy wózka inwalidzkiego, szczególnie te, które nagle straciły sprawność i muszą nauczyć się „nowego życia”. Osoby te mają też szansę samodzielnie zamieszkać.

Taką pomoc oferuje program „Akademia życia”. Jest to jedyny tak kompleksowy program usamodzielniający osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Jego realizatorem jest Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. Projekt, współfinansowany przez Fundacje VELUX, skierowany jest do osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się przy pomocy wózka, mieszkających w Polsce, w wieku 18-25 lat, które chcą zmienić swoje życie, usamodzielnić się, zdobyć nową wiedzę i umiejętności i przygotować się do podjęcia pracy.

Udział w projekcie zakłada samodzielne zamieszkanie przez okres 6 miesięcy, naukę samodzielności i samoobsługi, zajęcia aktywizujące społecznie, w tym taniec na wózkach, oraz zawodowo, w tym kursy językowe i komputerowe oraz staże 6 - miesięczne z wynagrodzeniem.

Akademia życia Start do samodzielności osób niepełnosprawnych
Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo, poruszającą się przy pomocy wózka, mieszkasz w Polsce, masz 18-25 lat, nie uczysz się i nie pracujesz, chcesz zmienić swoje życie, usamodzielnić się, zdobyć nową wiedzę i umiejętności i przygotować do podjęcia pracy, zapraszamy do udziału w naszym projekcie!

Na czym polega projekt AKADEMIA ŻYCIA?
Projekt AKADEMIA ŻYCIA daje szansę normalnego życia osobom niepełnosprawnym ruchowo, które dotychczas były zależne od innych. Uczestnicy projektu przyjeżdżają do Konina na pół roku, gdzie w odpowiednio przystosowanych mieszkaniach treningowych odzyskują samodzielność i niezależność. Każdy uczestnik projektu realizuje indywidualny plan działań, przystosowany do jego sprawności, predyspozycji, umiejętności, kompetencji i zainteresowań. Pod okiem wykwalifikowanej kadry przechodzą treningi samodzielności (np. czynności dnia codziennego, poruszanie się środkami komunikacji miejskiej, przygotowywanie posiłków, prace porządkowe), biorą udział w zajęciach aktywnej rehabilitacji na sali gimnastycznej, na basenie i w plenerze (nauka pokonywania barier). Odbywają się też indywidualne spotkania z coachem, który biorąc pod uwagę kompetencje, predyspozycje i zainteresowania uczestników, dopasowuje i proponuje szkolenia zawodowe. Dodatkowo uczestnicy uczą się języków obcych, mogą też korzystać ze wsparcia psychologa. Uczestnicy, którzy sumiennie realizują program Akademii Życia, mają szansę na odbycie półrocznego stażu zawodowego (z wynagrodzeniem).

Kto realizuje projekt?
Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z siedzibą w Koninie, ul. Południowa 2A, wpisana do KRS pod nr 0000197058. Partnerem projektu jest Samorząd Miasta Konina, a całość projektu jest finansowana przez duńskie Fundacje VELUX.

Kto prowadzi zajęcia z uczestnikami?
Zespół realizujący projekt to specjaliści, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Wszyscy zostali odpowiednio przygotowani do realizacji działań projektowych. Treningi samodzielności będą prowadzone przez niepełnosprawnych instruktorów wspieranych przez asystentów.

Jak i kiedy mogę się zgłosić?
Projekt rozpoczął się we wrześniu 2013 r. i zakończy się w czerwcu 2018 r. Rekrutacja uczestników do drugiej edycji projektu trwa do 22 sierpnia 2014. W połowie września 2014 r. zostanie przyjęta druga grupa 8 młodych osób niepełnosprawnych. W ciągu całego projektu zakładamy udział 50 osób niepełnosprawnych.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Karolem Włodarczykiem pod nr tel. 63 211 22 19, mail:
k.wlodarczyk@podajdalej.org.pl.

Ile kosztuje udział w projekcie?
Zapewniamy bogaty i spójny program aktywizacji społecznej i zawodowej, spotkania ze specjalistami, a także mieszkanie w dostosowanych mieszkaniach treningowych. Uczestnicy po przyjeździe do Konina we własnym zakresie organizują jedynie wyżywienie.
Akademia zycia VIII - ogloszenie