Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Koniec i początek oraz trudny los rodziców - opiekunów

Problematyce wykluczenia opiekunów osób niepełnosprawnych oraz zmianie przepisów o kartach parkingowych poświęcony jest m.in. najnowszy numerze „Integracji”, udostępniany nieodpłatnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „Dziecko” i Starostwo Powiatowe w Gostyniu.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, wymagających stałej opieki drugiej osoby, czyli swoich mężów, żon, rodziców lub dzieci, jeszcze niedawno protestowali w sejmie i przed sejmem. Analizie ich obecnej sytuacji poświęcony jest artykuł zatytułowany „cdn.” . Ich sytuacja poprawiła się.

Od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 800 zł - co w połączeniu z realizowanym w 2014 r. rządowym programem w wysokości 200 zł miesięcznie, daje łączną wysokość wypłacanego świadczenia na poziomie 1000 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1200 zł miesięcznie. Natomiast od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1300 zł miesięcznie (równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto).

Od 1 stycznia 2017 roku przewidziana została coroczna waloryzacja wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, polegająca na corocznym wzroście wysokości tego świadczenia o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Sprawa jest jednak ciągle aktualna i ważna, gdyż wzrost ww. wskazanej pomocy powoduje w niektórych rodzinach utratę dodatku na dożywianie (400 zł), zmniejszenie o 50 zł dodatku mieszkaniowego oraz wzrost opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Poza tym opiekun niepełnosprawnej osoby, pobierający świadczenie pielęgnacyjne, nie może dorobić nic - w odróżnieniu od osób na świadczeniu rentowym, przedemerytalnym lub emerytalnym, na urlopach wychowawczych czy macierzyńskich, które mogą dorabiać najczęściej bez ograniczeń.

Warto też zajrzeć do artykułu „Koniec i początek”. Omawia on kulisy zmiany przepisów w sprawie kart parkingowych. Ustawodawca, uzasadniając ograniczenie dostępu do kart parkingowych, które ma zmniejszyć liczbę wydawanych kart o 3, wskazał na dwa powody: brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingach i nadużywanie kart przez osoby nieupoważnione, najczęściej członków rodzin osób niepełnosprawnych. Dlatego też od 1 września 2014 r. zostanie wprowadzony obowiązek wyznaczania adekwatnej do wielkości parkingu liczby miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. W czasopiśmie jest też poradnik na temat nowych kart.

Inne artykuły poświęcone są np. zmianom na korzyść środowiska niepełnosprawnych, w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat („Od kulawości do wolności”); poradom, jak bezpiecznie kupić używane auto, przyjaznym stacjom benzynowym, dobrym praktykom w działaniach lokalnych stowarzyszeń na rzecz osób niepełnosprawnych, dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością usług telefonicznych przez operatorów; o poczcie dostępnej dla wszystkich, czy ciekawym wspomnieniom z tegorocznej paraolimpiady w rosyjskim Soczi, przeprowadzonej w czasie narastającego konfliktu Rosji z Ukrainą. Jedną z pamiętnych scen jest otwarcie igrzysk olimpijskich, w czasie którego na płytę wtoczył się wielki okręt z napisem MIR (pokój) na burcie. Ten sam okręt wtoczył się też na stadion w czasie zakończenia paraolimpiady, ale na jego burcie nie było już napisu MIR…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że udostępnia nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym, a zwłaszcza organizacjom pozarządowym, placówkom, instytucjom, firmom i osobom działającym na rzecz niepełnosprawnych dwumiesięcznik „Integracja”. Jest to magazyn dla niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Jest to możliwe dzięki udziałowi PCPR w Gostyniu w programie „Paczka integracji”. Obecnie dostępne są również numery archiwalne z 2014 r.

Magazyn można otrzymać (do wyczerpania posiadanych egzemplarzy) w godzinach urzędowania w PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7) oraz w Punkcie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin przy PCPR w Gostyniu, czynnym w środy od godz. 15 do 18. Publikacja dostępna jest też w Punkcie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia „Dziecko” (Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGOs, ul. Parkowa 1a). Magazyn „Integracja” jest też dostępny w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Zachęcamy do skorzystania.
Integracja VIII 2014
Ile mozna dorobic VIII 2014