Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Krzyżanki na rodzinnym szlaku

Stowarzyszenie „Krzyżanki” zorganizowało rodzinny rajd rowerowy „Śladami Krzyży”, w którym m.in. wzięło udział blisko dwustu rowerzystów, w tym ze Stowarzyszenia „Na szlaku” z Krobi.

Celem kolejnej edycji tego rajdu była promocja gminy Pępowo i powiatu gostyńskiego poprzez poznawanie walorów przyrodniczych oraz szerzenia wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Rajd promował też trasę rowerową i aktywny wypoczynek.

Niedzielny rajd rozpoczął się o godz. 12:00 przy świetlicy wiejskiej w Krzyżankach. Przed wyruszeniem uczestnicy otrzymali informację o trasie rajdu. Na czele rajdu jechała Mirosława Bigaj - historyk regionalny, która wzbogacała wiedzę uczestników o historii miejsc i krzyży przy trasie rowerowej, składającej się na dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

Uczestnicy przejechali ponad 40 km. Na trasie pomocy serwisowej udzielał Roman Krajka. A nad bezpieczeństwem jadących czuwali zabezpieczający rajd strażacy z OSP w Pępowie i OSP w Babkowicach.

Rajd rowerowy „Śladami Krzyży” zakończył się przy świetlicy w Krzyżankach wspólnym piknikiem i zabawą z wieloma atrakcjami.

Rajd uzyskał dofinansowanie Powiatu Gostyńskiego. Organizację rajdu wsparli oprócz wyżej wymienionych: Parafia Św. Jadwigi w Pępowie, Piekarnia-Ciastkarnia Grzegorza Jesiaka z Krobi, Marian Kaczmarek Zakład Mięsny w Pępowie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu - Oddział w Pępowie, Zakład Instalacyjny Roman Krajka, Gościniec Pępowo Pawła Maciejewskiego, Fotorar Radosława Ratajczaka, Katarzyna Waleńska, Tomasz Bujak i PCPR w Gostyniu.

Alina Patalas - prezes Stowarzyszenia Krzyżanki - dziękuje wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się w organizację rajdu rowerowego.
Rajd rodzinny Krzyzanki 2014 01
Rajd rodzinny Krzyzanki 2014 02
Rajd rodzinny Krzyzanki 2014 03
Rajd rodzinny Krzyzanki 2014 04
Rajd rodzinny Krzyzanki 2014 05
Rajd rodzinny Krzyzanki 2014 06
Rajd rodzinny Krzyzanki 2014 07
Rajd rodzinny Krzyzanki 2014 08
Rajd rodzinny Krzyzanki 2014 09
Rajd rodzinny Krzyzanki 2014 10
Rajd rodzinny Krzyzanki 2014 11
Rajd rodzinny Krzyzanki 2014 12
Rajd rodzinny Krzyzanki 2014 13
Rajd rodzinny Krzyzanki 2014 14
Rajd rodzinny Krzyzanki 2014 15