Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Konkurs na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej

Zarząd Powiatu Gostyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na:

Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i wsparcia dla ofiar przemocy domowej w latach 2015-2017.

Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu do 15 września 2014 r. do godz. 14:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2014 r.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie internetowej Powiatu Gostyńskiego: www.powiat.gostyn.pl
oraz dodatkowo na stronie PCPR w Gostyniu: www.gostyn-pcpr.info i www.gostyn.pcpr.info
Konkurs OIK 2015-2017 - Uchwala Zarzadu
Konkurs OIK 2015-2017 - Ogloszenie str 1
Konkurs OIK 2015-2017 - Ogloszenie str 2
Konkurs OIK 2015-2017 - Ogloszenie str 3