Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Sukcesy małe i duże

Dzieci, wychowujące się w rodzinach zastępczych, bardzo często muszą nadrabiać braki spowodowane różnymi sytuacjami kryzysowymi, które spowodowały ich umieszczenie w pieczy zastępczej. Deficyty te dotyczą różnych obszarów życia. W rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie gostyńskim przebywa łącznie 76 dzieci, w tym 60 w wieku szkolnym. Dla nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przeprowadziło drugą edycję konkurs pn. „Moje małe i duże sukcesy szkolne”. Celem konkursu było dostrzeżenie, docenienie osiągnięć, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży.
W konkursie wzięło udział 31 dzieci w wieku szkolnym.
Jury konkursowe, złożone ze specjalistów tworzących Zespół ds. Pieczy Zastępczej w PCPR w Gostyniu, przyznało w poszczególnych kategoriach 20 nagród i 11 wyróżnień. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczył wychowankom Starosta Gostyński Robert Marcinkowski w czasie wakacyjnego spotkania z rodzinami zastępczymi i ich podopiecznymi w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Pogratulował zwycięzcom nagród i wyróżnień oraz podziękował przybyłym rodzicom za trud pracy ze swoimi wychowankami. Do podziękowań, w imieniu kadry PCPR, przyłączył się dyrektor PCPR w Gostyniu. Podkreślił, że rodzice zastępczy, zwłaszcza Ci, którzy pracują z dziećmi z dużymi deficytami rozwojowymi, potrafią swym poświęceniem i ciężką pracą nadrobić braki zauważalne u dzieci.

W kategorii dla uczniów klas „0” I miejsce i nagrodę zdobył Karol Wiatrowski.

W kategorii dla uczniów klas I-III szkół podstawowych nagrody zdobyli: I miejsce - Dominika Hauza, II miejsce - Klaudia Wylegała, II miejsce - Angelika Wilamowitz, III miejsce - Mariusz Przyłucki, III miejsce - Wiktoria Hauza. Wyróżnienia otrzymali: Martin Małecki, Magdalena Małecka, Piotr Jagiełło i Jakub Wiatrowski.

W kategorii dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych nagrody zdobyli: I miejsce - Aleksandra Urbańska, I miejsce - Kasper Grzywaczyk, II miejsce - Oliwia Kalka, II miejsce - Szymon Krawiec, III miejsce - Kacper Kaczmarek, III miejsce - Wiktoria Jagiełło, III miejsce - Natalia Wilamowitz.

W kategorii dla uczniów gimnazjów nagrody zdobyli: I miejsce - Kamila Bodzioch, I miejsce - Małgorzata Nawrocik, II miejsce - Agnieszka Bodzioch, II miejsce - Paweł Pieszak, III miejsce - Tomasz Sowula. Wyróżnienia otrzymali: Kamil Buchner, Angelika Tyrka, Emil Manuszak, Wiktoria Tyrka, Dawid Matyaszczyk, Marcin Marszałkowski.

W kategorii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nagrody zdobyli: I miejsce - Klaudia Buchner, I miejsce - Przemysław Łabarzewski. Wyróżnienie otrzymała: Katarzyna Grześczyk.

Spotkanie ze starostą było też okazją do wręczenia dyplomów za aktywny udział w grupie socjoterapeutycznej, prowadzonej przez PCPR w Gostyniu. Otrzymali je: Patrycja Grzesik, Fabian Grzesik, Kacper Binięda, Dawid Matyaszczyk, Wiktor Manuszak, Jakub Manuszak Piotr Ciosek, Piotr Jagiełło, Wiktoria Jagiełło, Angelika Wilamowitz, Natalia Wilamowitz. Skierowano też podziękowania dla rodziców uczestniczących w zajęciach warsztatowych dla rodziców i opiekunów.
Sukcesy male i duze 2014 01
Sukcesy male i duze 2014 02
Sukcesy male i duze 2014 03
Sukcesy male i duze 2014 04
Sukcesy male i duze 2014 05
Sukcesy male i duze 2014 06
Sukcesy male i duze 2014 07
Sukcesy male i duze 2014 08
Sukcesy male i duze 2014 09
Sukcesy male i duze 2014 10