Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Dziecko jest najważniejsze

Pod hasłem „Dziecko jest najważniejsze” odbył się ogólnopolski II Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Jako dobrą praktykę zaprezentowano m.in. działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Obrady miały miejsce 16 czerwca 2014 r. w warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Uczestniczyli w nim ministrowie: rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, która odczytała list premiera Donalda Tuska do uczestników kongresu z życzeniami i opisem inicjatyw prorodzinnych rządu; wiceminister pracy i polityki społecznej Joanna Seredyn, wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, rzecznik praw dziecka Piotr Michalak, parlamentarzyści m.in. Magdalena Kochan, rodzice zastępczy, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawiciele władz powiatowych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy rodzinie i organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, sędziowie rodzinni i kuratorzy sądowi.

Kongres otwarły Dorotka i Basia - dziewczynki wychowujące się w rodzinie zastępczej.

Kongres poświęcony był problemom rodzicielstwa zastępczego, analizie obecnego systemu i potrzebom zmian. Wystąpili na nim polscy i zagraniczni eksperci oraz usamodzielnieni wychowankowie rodzinnej opieki zastępczej. Ważnym przesłaniem Kongresu jest podkreślenie, że każdy rodzaj opieki powinien być zawsze skoncentrowany na dobru dziecka, a żeby było to możliwe należy szanować integralność rodziny, w tym rodziny zastępczej, wspierać powierzone dzieci i rodziców zastępczych oraz dbać o skuteczne usamodzielnienie.

Po raz pierwszy w Polsce w czasie Kongresu wystąpiła Betsy Keefer Smalley ze Stanów Zjednoczonych, która otrzymała szereg nagród stanowych i państwowych i jest międzynarodowym autorytetem w sprawach pomocy dzieciom krzywdzonym. - „Według niektórych naukowców, praca z dziećmi, które doświadczyły krzywdzenia, bardziej naraża na możliwość wystąpienia wtórnego zespołu stresu pourazowego, niż praca z dorosłymi. W zapewnieniu dzieciom właściwej opieki, kluczowe jest, by rodzice adopcyjni i zastępczy uczyli się, w jaki sposób radzić sobie z wyzwaniami opieki nad dziećmi, które doświadczyły traumy”.

Poruszane były następujące tematy: Czy dobre relacje w rodzinie zastępczej mogą wpłynąć pozytywnie na mózg dziecka? W jaki sposób należy przenosić dziecko z rodziny zastępczej pod opiekę rodziców adopcyjnych? Czy rodzice zastępczy mają prawo do „dbania o siebie”? Skuteczność i satysfakcja, jak to osiągnąć w rodzicielstwie zastępczym? Rozpatrywano dylemat: „Kim jestem - profesjonalistą czy rodzicem” w kontekście rodziny zastępczej?

Zaprezentowane też dobre praktyki w obszarze pieczy zastępczej. Organizatorzy Kongresu wskazali jako ciekawe i wyróżniające się działania Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Gostyniu i w Wodzisławiu Śląskim, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Raciborzu, Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT, Fundacji Robinson Cruzoe. Po zapoznaniu się z przykładami dobrej pracy, w trakcie paneli dyskusyjnych wypracowano szereg wniosków dotyczących oczekiwanych zmian w systemie rodzinnej pieczy zastępczej.

Udział w Kongresie był też okazją do rozmów rodziców zastępczych, specjalistów, ministrów i sędziów.

Kongres zorganizowała Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Misją Koalicji są różnorodne działania mające na celu egzekwowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Obecnie Koalicja skupia 16 organizacji, z których większość została założona przez rodziców zastępczych.
II Ogolnopolski Kongres RZ 01
II Ogolnopolski Kongres RZ 02
II Ogolnopolski Kongres RZ 03
II Ogolnopolski Kongres RZ 04
II Ogolnopolski Kongres RZ 05
II Ogolnopolski Kongres RZ 06
II Ogolnopolski Kongres RZ 07