Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Sukcesy małe i duże - konkurs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ogłasza II Konkurs dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych pn. „Moje małe i duże sukcesy szkolne”.

Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież z rodzin zastępczych do przesłania w terminie do 7 lipca 2014 r. świadectw szkolnych, dyplomów z konkursów szkolnych i pozaszkolnych, dokonanych osiągnięć, potwierdzenia udziału w różnego rodzaju konkursach, warsztatach, szkoleniach, projektach szkolnych, a także oświadczeń potwierdzających udział w zajęciach dodatkowych i kółkach zainteresowań. Opisy osiągnięć i kopie świadectw należy składać w siedzibie PCPR w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7, w dni robocze do godz. 15:00.

Konkurs skierowany jest do uczniów:
 
klasy „0”;
 
klas I -III szkoły podstawowej;
 
klas IV-VI szkoły podstawowej;
 
klas I-III gimnazjum;
 
szkół ponadgimnazjalnych.

Celem przeprowadzenia konkursu jest dostrzeżenie oraz docenienie osiągnięć, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 17 lipca 2014 r. o godz. 9:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Zapraszamy wszystkich uczestników i ich opiekunów.

Do opisu osiągnięć dziecka należy dołączyć druk o wyrażeniu zgody przez opiekunów prawnych/rodziców zastępczych na przetwarzanie danych osobowych w celu ujawnienia danych dzieci i ich wizerunku, który prosimy dostarczyć z ww. dokumentami do PCPR w Gostyniu.