Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Będą się liczyć efekty, a nie działania

W Gostyniu odbyły się warsztaty „Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020”. Przeprowadzono je w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego (06.06.2014). Uczestniczyli w nich przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych z powiatów leszczyńskiego, rawickiego i gostyńskiego. Szkolenie, prowadzone metodami warsztatowymi, zwróciło uwagę na konieczność zmian w strategiach samorządów, polegających na dostosowaniu ich do nowych priorytetów, wskazanych w nowych programach UE, oraz przygotowało uczestników do tworzenia projektów zgodnych z nowymi obszarami działań.

Zwrócono uwagę na podstawowe zmiany w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Podstawowym wskaźnikiem decydującym o dofinansowaniu i jego zwrocie będą osiągane konkretne efekty działań.

Inne nowości to środki na aktywne i zdrowe starzenie się, na aktywizację starszych kobiet, na zwiększenie dostępu do usług dla osób bezdomnych, na opiekę pozaszkolną, opiekę nad dziećmi, opiekę długoterminową, usługi świadczone w domu, wsparcie aktywizacji bezrobotnej młodzieży. Przeprowadzone zostanie też zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz uproszczenie dyscypliny finansowej. Będzie też można otwierać Centra Integracji Lokalnej oraz realizować inwestycje rozwijające lokalną ekonomię społeczną. Podstawą działań projektowych będą partnerstwa międzysektorowe. Ważne będą też pilotaż i wdrażanie innowacji, czyli dobrych pomysłów, które, jeśli się sprawdzą, będą wprowadzane na terenie całego województwa.

Programy operacyjne to Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Edukacja, Wiedza, , Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna.
Nowe możliwości otworzy współpraca międzynarodowa, która też będzie dofinansowana z środków unijnych, jeśli będzie przynosić konkretne, służące rozwojowi, efekty.
Ważnym efektem gostyńskich warsztatów było opracowanie założeń do trzech projektów partnerskich, które już w przyszłym roku mogą być realizowane na obszarze powiatów byłego województwa leszczyńskiego.

Warsztaty w Gostyniu zostały zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z Centrum PISOP, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Efekty - nie dzialania 01
Efekty - nie dzialania 02