Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wykluczeni opiekunowie osób niepełnosprawnych

Problematyce wykluczenia opiekunów osób niepełnosprawnych poświęcony jest m.in. najnowszy numer „Integracji”, udostępniany nieodpłatnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, wymagających stałej opieki drugiej osoby, czyli swoich mężów, żon, rodziców lub dzieci, nie mają z czego żyć. Od 5 grudnia, kiedy to zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, orzekający, że nie wolno odbierać świadczeń opiekunom, czekają na zmianę przepisów. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że w II kwartale zostaną ogłoszone nowe przepisy przyznawania tego ważnego dla osób niesamodzielnych, ale i ich opiekunów świadczenia. Jeszcze niedawno trwały protesty i rodziców dzieci niepełnosprawnych, i opiekunów osób dorosłych domagających się podniesienia świadczeń. Sprawa jest ciągle aktualna i ważna. PCPR w Gostyniu przypomina o możliwości pisania skarg do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa), ponieważ jest to instytucja mająca realna moc inicjowania i kontrolowania zmian prawnych. Nie jesteśmy jako środowisko zostawieni sami sobie!

Warto też zajrzeć do artykułu „Tak było… a tak jest”. Przypomina on, jak zmieniał się na lepsze świat osób niepełnosprawnych w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat. I ciągle jeszcze musi się zmieniać…

Ważny temat porusza materiał „Zastępstwo na zawsze”. Jest on poświęcony rodzinom zastępczym, m.in. tym, które opiekują się dziećmi z niepełnosprawnością. Rodzina zastępcza od biologicznej różni się tym, że tworzy się ją jakby od końca, bo z ludzi, którzy tego potrzebują. Poza tym nie jest ani bogatsza, ani w żaden sposób bardziej szczególna. Musi też być cały czas przygotowana na to, że wraz dzieckiem w rodzinie pojawią się problemy, nie tylko natury fizycznej. I jest pewne jak w banku, że się na pewno pojawią, gdyż każde dziecko przychodzi z wielkim i różnorodnym bagażem swoich doświadczeń, które powoli się ujawniają.

W najnowszym numerze dwumiesięcznika można znaleźć też m.in. informację o oligofrenopedagogice w praktyce, o refundacji sprzętu urologicznego, o przykładach aktywności osób niepełnosprawnych, przełamujących granice swoich ograniczeń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że udostępnia nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym, a zwłaszcza organizacjom pozarządowym, placówkom, instytucjom, firmom i osobom działającym na rzecz niepełnosprawnych dwumiesięcznik „Integracja”. Jest to magazyn dla niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Jest to możliwe dzięki udziałowi PCPR w Gostyniu w programie „Paczka integracji”. Obecnie dostępne są również numery archiwalne z 2013 r.

Magazyn można otrzymać (do wyczerpania posiadanych egzemplarzy) w godzinach urzędowania w PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7) oraz w Punkcie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin przy PCPR w Gostyniu, czynnym w środy od godz. 15 do 18. Publikacja dostępna jest też w Punkcie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia „DZIECKO” (Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGOs, ul. Parkowa 1a). Magazyn „Integracja” jest też dostępny w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Zachęcamy do skorzystania.
Magazyn Integracja