Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Przyjdź na szkolenie
„Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń”

Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGOs (organizacji pozarządowych), działające przy Stowarzyszeniu „DZIECKO”, zaprasza na bezpłatne szkolenie: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń. Szkolenie jest realizowane w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie organizacji pozarządowych z powiatu gostyńskiego i jest przeznaczone dla członków organizacji pozarządowych, księgowych, osób zarządzających, liderów, wolontariuszy oraz grup nieformalnych np. kół gospodyń wiejskich itp., które chcą założyć stowarzyszenie lub powołać fundację.

Uczestnicy szkolenia poznają zasady prowadzenia księgowości w stowarzyszeniach i fundacjach, podstawowe dokumenty prawne, obowiązujące w tym zakresie. Zapoznają się m.in. z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, polityką rachunkowości, zakładowym planem kont, sprawozdaniem finansowym, obowiązkami i deklaracjami podatkowymi. Poznają też zasady stosowane przy odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz możliwości odzyskiwania VAT w działalności NGOs. Szkolenie poprowadzi specjalista finansowości w NGOs, na co dzień zajmujący się rachunkowością organizacji pozarządowych w praktyce.

Szkolenie będzie realizowane w siedzibie Stowarzyszenia „DZIECKO” - CID w Gostyniu (ul. Parkowa 1a) w sobotę 31 maja - od godz. 8:00. Na zakończenie uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 28 maja. Liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegółowe informacje oraz zapisy pod adresem mailowym:
stowarzyszeniedziecko@wp.pl lub pod numerem telefonu Stowarzyszenia „DZIECKO”: 725 167 236.

Szkolenie odbywa się przy współpracy Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w ramach projektu „Akcelerator NGO”.