Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Holenderski wolontariat w powiecie gostyńskim

Grupa młodych holenderskich wolontariuszy wraz ze swoimi opiekunami przebywała przez cały tydzień (11-16 maja) w powiecie gostyńskim, by wesprzeć Dom Dziecka w Bodzewie i Dom Dziecka w Gostyniu. Zamieszkali w parku w specjalnie rozstawionym kolorowym miasteczku namiotowym oraz w gościnnych murach bodzewskiej placówki.

To już szósta edycja polsko-holenderskiego projektu szkoły z Dordrecht i Domu Dziecka w Bodzewie. W ramach tego projektu grupa 18 młodych Holendrów, uczniów Stedelijk Dalton Liceum z Dordrecht przyjechała wraz z 6 wychowawcami do powiatu gostyńskiego, by społecznie pracować na rzecz powiatowych placówek pomocy społecznej i jednocześnie nawiązywać kontakty ze swoimi polskimi rówieśnikami oraz poznawać polską kulturę. Holendrzy przywieźli też dary dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Holenderska młodzież, w ramach realizacji programu szkolnego, przepracowuje corocznie sto godzin prac społecznych, ucząc się wrażliwości społecznej i pomocy innym. Uczniowie i ich opiekunowie z Dordrecht, dzięki polsko - holenderskiemu projektowi, wykonują od paru lat wiele działań dla Domu Dziecka w Bodzewie oraz dla Domu Dziecka w Gostyniu. Szczególnie warte docenienia jest to, że najpierw pozyskują finanse na zrealizowanie projektu. W tym celu organizują np. pływanie i biegi sponsorowane, polegające na tym, że za każdą osobę, która weźmie udział w pływaniu lub biegu, sponsorzy wpłacają określoną kwotę. Zebrana w ten sposób pokaźna suma, pozwala na wyjazd do Polski oraz na meble i materiały do odnowienia Domu Dziecka, a także na holenderskie jedzenie, które było przygotowywane przez jedną z grup gości przez cały czas pobytu w Polsce w celu zapoznania wychowanków Bodzewa i Gostynia z kuchnią holenderską. Młodzież z Holandii wraz z wychowawcami, pracując wspólnie z wychowankami i kadrą bodzewskiej i gostyńskiej placówki, dokonała nasadzeń drzew i krzewów, wysprzątała park wokół Domu Dziecka, zakupiła i złożyła altanę letnią, odnowiła meble przywiezione z Holandii. Wspólnie przygotowano też i wystawiono program dla najmłodszych wychowanków Domu Dziecka. Holenderscy uczniowie przywieźli też prezenty dla wychowanków Domów Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu.

Młodzież holenderska i polska po pracy spędzała czas na wspólnych zabawach i rozgrywkach sportowych. Przeprowadzono grę terenową. Wspólnie bawiono się też przy grillu. Wszystkim na długo w pamięci pozostanie pobyt z wieloma atrakcjami w Cichowie i w Kościanie. Uczestników projektu dwukrotnie odwiedzili Starosta Gostyński Robert Marcinkowski i Wicestarosta Janusz Sikora, który obejrzeli rezultaty prac i byli pod wrażeniem efektów projektu opartego na holenderskim i polskim wolontariacie pracowniczym oraz społecznej pracy młodzieży.

W czasie wspólnego pożegnania podziękowania za tegoroczne wsparcie bodzewskiej i gostyńskiej placówki i jej wychowanków otrzymali uczniowie z Holandii oraz ich opiekunowie: Kim Swart, Cor de Bruin, Wijnand Wilmink, Femke Swart, Tim Veldhuis. Specjalne wyrazy uznania przekazano też kierownikowi grupy organizującej przyjazd do Bodzewa Martinowi de Bruijn - pedagogowi z Dordrecht i wieloletniemu przyjacielowi bodzewskiej placówki, który, oprócz zaangażowania w organizację pomocy dla Domu Dziecka, pozyskuje też sprzęt rehabilitacyjny dla podopiecznych PCPR w Gostyniu oraz organizował pomoc materialną i staże zawodowe w Holandii dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych.

Słowa uznania za zorganizowanie pobytu Holendrów i przeprowadzenie wspólnego projektu należą się dyrektorowi i kadrze merytorycznej oraz pracownikom Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domu Dziecka w Bodzewie i Domu Dziecka w Gostyniu.
Holenderski wolontariat 2014 01
Holenderski wolontariat 2014 02
Holenderski wolontariat 2014 03
Holenderski wolontariat 2014 04
Holenderski wolontariat 2014 05
Holenderski wolontariat 2014 06
Holenderski wolontariat 2014 07