Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Akty nominacji do wyróżnień prezydenckich

25 kwietnia br. odbyło się spotkanie Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie - Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu z rodzinami zastępczymi. W czasie tego spotkania przedstawiciele PCPR w Gostyniu wręczyli ośmiu rodzinom zastępczym akty nominacji do wyróżnienia Prezydenta RP z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin. Wybrane rodziny zastępcze Powiatu Gostyńskiego uhonorowano za trud, poświęcenie, wieloletnią pracę z dziećmi, oddanie dzieciom i ich pełną akceptację, stworzenie dla dzieci domów charakteryzujących się ciepłem i serdecznością, szczególną dbałość o rozwiązywanie różnorodnych problemów dzieci, zachęcanie wychowanków i motywowanie do rozwijania swoich zainteresowań, pasji oraz za pokazywanie bogactwa i różnorodności życia społecznego, a także za podejmowanie pracy z rodzicami biologicznymi, które trafiły do rodzin zastępczych.

Rodziny uhonorowane nominacjami przez PCPR w Gostyniu to:
1. Państwo Dorota i Jacek Bonawenturczykowie - zawodowa rodzina zastępcza.
2. Państwo Karolina i Paweł Cioskowie - zawodowa rodzina zastępcza.
3. Państwo Grażyna i Wojciech Jaworscy - zawodowa rodzina zastępcza.
4. Pani Maria Kuczyńska-Karolczak wraz z Panem Kazimierzem Karolczakiem - zawodowa rodzina
    zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.
5. Państwo Irena i Marek Podymowie - zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia
    rodzinnego.
6. Państwo Elżbieta i Leszek Ptakowie - rodzina zastępcza spokrewniona.
7. Państwo Ewa Wojtkowiak-Szmyt i Michał Rogiewicz - zawodowa rodzina zastępcza.
8. Państwo Beata i Stefan Tomczakowie - zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna.

PCPR w Gostyniu dziękuje Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu za pomoc w organizacji spotkania z rodzinami zastępczymi.
Akty nominacji prezydenckich 2014 01
Akty nominacji prezydenckich 2014 02
Akty nominacji prezydenckich 2014 03
Akty nominacji prezydenckich 2014 04