Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Grupowe wsparcie dla rodziców i dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza rodziców zastępczych i dzieci z ich rodzin na cykl grupowych zajęć wspierających. Rozpoczęły się one 10 kwietnia i będą się odbywać do połowy czerwca br.

Spotkania dla rodziców mają charakter warsztatowy i odbywają się w siedzibie PCPR. Pierwsze dotyczyło ważnego obszaru związanego z wychowywaniem: wyznaczaniu i ustalaniu granic oraz ich roli w procesie wychowawczym. Przybyłe rodziny, oprócz aktywnego udziału w ćwiczeniach warsztatowych, żywo dyskutowały o roli granic, ich wyznaczaniu dla poszczególnych grup wiekowych oraz o ich egzekwowaniu. Doświadczenia własne oraz doświadczenia pracy z dziećmi pokazują, jak ogromne znaczenie ma jasne i zrozumiałe dla dziecka określenie granic.

W czasie, gdy rodzice pracowali na warsztatach, ich dzieci oraz wychowankowie rodzin zastępczych uczestniczyli w zajęciach socjoterapeutycznych w dwóch grupach wiekowych. Tematem przewodnim zajęć również były granice (ich wyznaczanie i przestrzeganie). Dzieci z młodszej grupy w czasie zajęć brały udział w zabawie Original Play (zabawa pierwotna), podczas której same wyznaczały granice osobom bawiącym się. Następnie prowadzący przedstawił dzieciom, czym jest prawdziwa zabawa (nie krzywdzi innego, sprawia radość i przyjemność osobom bawiącym się, nie narusza naszych granic). Dzieci ze starszej grupy aktywnie uczestniczyły w grach i zabawach socjoterapeutycznych. Na zakończenie zajęć obie grupy uczestniczyły w poczęstunku przygotowanym przez PCPR w Gostyniu.

Kolejne spotkania, zarówno rodziców jak i dzieci, poświęcone będą potrzebom, ich rozpoznawaniu oraz ich wpływaniu na nasze emocje i zachowania; wpisywaniu dziecka w role i uwalnianiu z tych ról; uczuciom i emocjom oraz radzeniu sobie z ich przeżywaniem; zasadom i konsekwencjom (nagrodom i karom) oraz innym ważnym dla prawidłowego wychowania dzieci tematom.

Chętni mogą poznać szczegóły oraz zgłosić swój udział telefonicznie (65 572 75 28) w Dziale Pomocy Dziecku i Rodzinie - Zespole ds. Pieczy Zastępczej.