Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Powiatowy polski i gminny przyrodniczy
- podsumowanie konkursów w „Dwójce”

Dwa konkursy dla uczniów szkół podstawowych zakończono 16 kwietnia 2014 r. uroczystym podsumowaniem w Szkole Podstawowej nr 2 w Gostyniu: XIII Powiatowy Konkurs Języka Polskiego pod patronatem Starosty Gostyńskiego i Burmistrza Gostynia oraz XI Gminny Konkurs Przyrodniczy pod patronatem Burmistrza Gostynia. Dyrektor W. Minta powitał zebranych i przedstawił gości: Starostę Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego, Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Gostyń Jerzego Wabińskiego i Violettę Kolendowicz ze Stowarzyszenia „DZIECKO” - współorganizatora konkursu polonistycznego. Zanim zebrani poznali wyniki, wysłuchali wierszy w wykonaniu recytatorek i obejrzeli krótki pokaz taneczny.

W powiatowym finale konkursu z języka polskiego 11 kwietnia udział wzięło 31 laureatów etapów szkolnych ze szkół podstawowych w Borku Wlkp., Pępowie, Skoraszewicach, Krobi, Poniecu, Szelejewie, Kunowie, Goli, Gostyniu. Tematem przewodnim prac pisemnych i testu z nauki o języku była książka i czytanie. Komisja konkursowa (E. Sobkowiak, B. Kawczyńska-Konury, M. Zaremba, A. Zmyślona) przyznała I miejsce Martynie Skrzypczak z SP 2 w Gostyniu, II miejsce Weronice Cyprian z SP 1 w Gostyniu, III miejsce Zuzannie Berdzińskiej SP 5 w Gostyniu. Przyznano również cztery wyróżnienia. Tytuł Mistrza Nauki o Języku za najlepiej napisany test zdobyła Weronika Cyprian z SP 1 w Gostyniu. Tytuł Mistrza Ortografii nadano Sarze Witkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Goli i Julii Michalskiej z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Tytuł Mistrza Interpunkcji Komisja przyznała Michałowi Jędrzejakowi ze Szkoły Podstawowej w Kunowie. Wśród uczestników, którzy dostali dyplomy za udział, rozlosowano dodatkową nagrodę. Wylosowała ją Aleksandra Kaczmarek SP 1 Gostyń.

XI Gminny Konkurs Przyrodniczy „Ziemia jest naszym domem” odbył się 14 kwietnia. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań przedmiotem, pogłębianie wiedzy przyrodniczej oraz wyłonienie najlepszych przyrodników gminy. W konkursie brały udział dzieci ze szkół w Goli, Daleszynie, Kunowie, Siemowie i Gostyniu (SP 2 i SP 5). Uczestnicy rozwiązywali zadania testowe, które przygotował Edmund Neudeker - nauczyciel SP w Borku Wlkp. W pracach Komisji udział wzięły nauczycielki przyrody ze szkół, które przystąpiły do konkursu. Pierwsze miejsce zajął Dominik Mendyka (SP nr 2), drugie miejsce - Martyna Skrzypczak (SP nr 2), trzecie miejsce - Jerzy Tomaszewski (SP nr 2). Wyróżnienia przyznano Jakubowi Gieruszowi (SP Daleszyn), Zuzannie Berdzińskiej (SP nr 5), Wiktorii Gabryelskiej (SP nr 5), Agacie Karczyńskiej (SP Gola), Rozalii Pilch (SP Kunowo), Tymoteuszowi Szymańskiemu (SP nr 2).

Zaproszeni goście wręczyli dyplomy i nagrody w obu konkursach. W krótkim przemówieniu Starosta, mówiąc o wielkiej roli wyobraźni, nawiązał do fragmentu recytacji „Cienia wiatru”, która otwierała spotkanie. Mowa tam była o Barcelonie, książkach i czytaniu. Na zakończenie spotkania wszyscy wymienili się życzeniami z okazji Wielkanocy.
Podsum konk powiat i gm 2014 IV 01
Podsum konk powiat i gm 2014 IV 02
Podsum konk powiat i gm 2014 IV 03