Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Poradzili sobie z agresją

Nieodłącznym elementem pracy polegającej na pomaganiu innym jest stres. Może on być źródłem złości, gniewu, a nawet agresji. Temu, jak skutecznie radzić sobie z pobudzeniem i agresją pod wpływem złości lub gniewu, poświęcony był dwumiesięczny program Trening Zastępowania Agresji, przeprowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Gostyń. Uczestniczyli w nim specjaliści PCPR.

Program miał charakter warsztatowy. Obejmował trzy komponenty: trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości i trening wnioskowania moralnego.

Trening umiejętności zachowań prospołecznych dotyczył radzenia sobie ze stresem i planowania, podnosił umiejętności nieagresywnych sposobów prowadzenia rozmowy, proszenia o pomoc, przekonywanie innych, wyrażenia swoich uczuć, radzenie sobie z czyimś gniewem, reakcji na niepowodzenie, radzenia sobie z presją grupy, znajdowania przyczyn problemu, określenie swoich możliwości.

Trening kontroli złości uczył jak identyfikować czynniki wyzwalające złość, jak używać technik służących do zmniejszania poziomu gniewu.

Trzeci komponent - trening wnioskowania moralnego obejmował pracę nad zwiększeniem poczucia sprawiedliwości, uwzględnianiem praw i potrzeb innych osób.
Trening ZA