Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Powiat docenił organizacje pozarządowe

Rozstrzygnięto konkursy Powiatu Gostyńskiego dla organizacji pozarządowych. Przyznano dotacje dla 50 inicjatyw zaproponowanych przez 41 organizacji na łączną kwotę ponad 300 tys. zł!

Ogłoszenie wyników konkursu było okazją do spotkania władz powiatu z liderami organizacji pozarządowych w auli Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, na które zaprosił Starosta Gostyński, a uczestniczyli w nim także wicestarosta Janusz Sikora, etatowy członek Zarządu Jerzy Ptak, członek Zarządu i przewodniczący Komisji Konkursowej Józef Czarnecki oraz członek Zarządu Kazimierz Musielak, przedstawiciele nagrodzonych grantami organizacji pozarządowych, komisji konkursowej oraz obsługujących konkursy Biura Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Gostyniu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Aktywność organizacji pozarządowych i podejmowanie wielu różnorodnych działań, potwierdza to, jak bardzo zaangażowane są i jak dobrze działają organizacje pozarządowe na terenie powiatu gostyńskiego - powiedział Starosta Gostyński Robert Marcinkowski - 300 tysięcy zł to kwota, jakiej nie mieliśmy jeszcze w budżecie powiatu dla III sektora. To dowód na to, że powiat stawia na współpracę z organizacjami pozarządowymi - dodał.

Nawiązując do hasła „PROPONUJ, KONSULTUJ, DECYDUJ!”, pod jakim odbywało się to spotkanie, starosta powiatu podkreślił, że organizacje pozarządowe swymi propozycjami ożywiają życie społeczne powiatu, konsultują ważny powiatowy programu współpracy z NGOs oraz decydują swymi działaniami o bardzo aktywnym życiu powiatu gostyńskiego.

Robert Marcinkowski, nawiązując do miejsca spotkania oraz do rocznicy urodzin Edmunda Bojanowskiego, podkreślił jego odwagę w podejmowaniu decyzji zmieniających rzeczywistość. - A dziś robią to organizacje pozarządowe. I za to bardzo im dziękuję - podsumował.

Następnie Maciej Gaszek i Mariusz Sobecki z gostyńskiego portalu historycznego
www.gaso-gostyn.pl przedstawili interesującą prezentację multimedialną, poświęconą międzywojennych działalności organizacji społecznych na terenie Ziemi Gostyńskiej, utrwaloną w fotografii.

Przewodniczący powiatowej komisji konkursowej Józef Czarnecki podziękował członkom komisji za pracę nad rozstrzygnięciem konkursu oraz omówił kryteria decydujące o ocenie poszczególnych wniosków.

Po ogłoszeniu wyników konkursu i wręczeniu umów dotacyjnych poszczególnych organizacjom starosta gostyński ogłosił też, że 8 działań organizacji pozarządowych otrzymało też tytuł wydarzenia 15-lecia Powiatu Gostyńskiego.

Spotkanie, po wręczeniu certyfikatów, przeniosło się do Przystani Bojanowskiego, w której pysznymi, przygotowanymi przez siebie, kanapkami grabonogowskimi częstowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Grabonogu.

Certyfikat „15 wydarzeń na 15-lecie Powiatu” otrzymały:
1.Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gostyniu - „Aktywni 50+. Działalność Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.
2.Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego - „Utworzenie Rady Gospodarczej Powiatu Gostyńskiego”.
3.Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” - „Bieg wiosny i bieg jesieni 2014”.
4.Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera - Organizacja IX Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2014.
5.Fundacja Miejsce moje - Biskupiańska gra terenowa dla dzieci.
6.Stowarzyszenie „Historia Militaris” - VII Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Historycznych Pojazdów Wojskowych „STREFA MILITARNA 2014”.
7.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gostyniu: - XIII Spotkania Świętogórskie.
8.Stowarzyszenie „DZIECKO” - XV Ogólnopolski Festiwal Artystyczny „Bez barier” Święta Góra 2014.

Dotacje Powiatu Gostyńskiego otrzymały:
A. Obszar pierwszy - pomoc społeczna: 1. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Tratwa” - 2000 zł, 2. Stowarzyszenie „DZIECKO” - 5000 zł, 3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” - 2000 zł, 4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” - 2000 zł, 5. Stowarzyszenie „Nasz Dom” - 3000 zł, 6. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu - 2200 zł, 7. Stowarzyszenie „Most” - 1500 zł, 8. Stowarzyszenie „Radość” - 1600 zł, 9. Polski Związek Niewidomych Koło w Gostyniu - 1550 zł, 10. Stowarzyszenie „DZIECKO” - 7000 zł, 11. Stowarzyszenie „Ja też pomagam” - 2000 zł, 12. Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu - 2150 zł, 13. Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gostyniu - 2500 zł, 14. Stowarzyszenie „DZIECKO” - 4000 zł, 15. Stowarzyszenie „Ja też pomagam” - 1500 zł,
B. Obszar drugi - ratownictwo i ochrona ludności, porządek i bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, oświata i wychowanie, promocja i ochrona zdrowia oraz polityka społeczna: 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie - 6000 zł, 2. Stowarzyszenie „DZIECKO” - 5000 zł, 3. Stowarzyszenie Ziemia Krobska - 1500 zł, 4. Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu - 900 zł, 5. Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku - 3000 zł, 6. Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt NOE - 1000 zł, 7. Gostyńskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet „Jestem” - 2530 zł, 8. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu - 970 zł, 9. Stowarzyszenie „DZIECKO” - 30000 zł, 10. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego - 1500 zł.
C. Obszar trzeci - kultura fizyczna i turystyka: 1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - 4500 zł, 2. Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” - 1000 zł, 3. Gostyńska Liga Kręglarska - 2000 zł, 4. Gostyńskie Towarzystwo Sportowe Citius - 1500 zł, 5. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu - 860 zł, 6. UKS „Kania Siatka” - 1500 zł, 7. Stowarzyszenie „Na szlaku” - 2000 zł, 8. Stowarzyszenie Krzyżanki - 750 zł, 9. - Gostyński Klub Rowerowy „Cyklista” - 750 zł, 10. LZS UKS przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Bodzewie - 1000 zł, 11. Gostyńskie Towarzystwo Sportowe Citius 4000 zł, 12. Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” - 3000 zł, 13. UKS „Biskupianka” Stara Krobia - 2500 zł, 14. LKS „Wisła” Borek Wlkp. - 1000 zł.
D. Obszar czwarty - kultura i dziedzictwo oraz ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 1. Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu - 1000 zł, 2. Fundacja „Miejsce Moje” - 3000 zł, 3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” - 1000 zł, 4. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej - 12000 zł, 5. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej - 3000 zł, 6. Fundacja Ziemi Krobskiej im. Rajmunda Teofila Hałasa - 4000 zł, 7. Fundacja Ziemi Krobskiej im. Rajmunda Teofila Hałasa - 1000 zł, 8.Stowarzyszenie „Historia Militaris” - 12000 zł, 9. Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń - 6000 zł, 10. Stowarzyszenie rekreacyjno-sportowe „Zalew Jeżewo” - 2500 zł, 11. Polski Związek Wędkarski Koło nr 178 „Gostyń” - 1500 zł.
Powiat docenil organizacje pozarzadowe 01
Powiat docenil organizacje pozarzadowe 02
Powiat docenil organizacje pozarzadowe 03
Powiat docenil organizacje pozarzadowe 04
Powiat docenil organizacje pozarzadowe 05
Powiat docenil organizacje pozarzadowe 06
Powiat docenil organizacje pozarzadowe 07
Powiat docenil organizacje pozarzadowe 08
Powiat docenil organizacje pozarzadowe 09
Powiat docenil organizacje pozarzadowe 10
Powiat docenil organizacje pozarzadowe 11