Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Budząca nadzieję konferencja o SM

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w marcowym wykładzie „Terapia stwardnienia rozsianego lekami immunomodulującymi”. Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu odpowiedział neurolog lek. med. Jacek Wencel, specjalista pracujący na co dzień w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego ZOZ MSWiA w Poznaniu. Doktor Jacek Wencel od 2004 roku specjalizuje się w terapiach SM. W konferencji uczestniczyli członkowie stowarzyszenia SM, osoby niezrzeszone oraz przedstawiciel PCPR w Gostyniu.

Spotkanie składało się z trzech części: wykładu neurologa, dyskusji oraz indywidualnych konsultacji.

Prowadzący wykład przedstawił wiele ważnych informacji i wskazówek dla chorujących przewlekle. Wskazał, że SM to choroba prowadząca do nieodwracalnego uszkodzenia układu nerwowego. To też jednocześnie nieuleczalna choroba przewlekła, trwająca całe życie o różnym przebiegu w indywidualnych przypadkach. Polska należy do obszarów z największym nasileniem występowania tej choroby. A największa zachorowalność występuje w okresie od 20 do 30 roku życia i, niestety, dolna granica się obniża.

Jacek Wencel omówił przebieg choroby oraz leczenie lekami I generacji oraz lekami II generacji wprowadzanymi w Polsce od 2013 r. Wskazał też, że system leczenia chorych na SM w Polsce powoli przystosowuje się do natężenia występowania tej choroby. Np. rok temu zniesiono ograniczenia wiekowe w leczeniu tej choroby. Zmieniają się też cele leczenia. Do tej pory skupiano się na zmniejszeniu nawrotów choroby i pogłębiania się niepełnosprawności, a obecnie dzięki lekom nowej generacji głównym celem terapii staje się doprowadzenie do braku aktywności choroby. Trwają też prace nad lekami III generacji, których zadaniem będzie poprawa stopnia niepełnosprawności.

Wskazał też na efekty leczenia SM (ale tylko tych typów przebiegów, które pozwalają dziś na wdrożenie terapii lekowej), podając, iż leczenie zmniejsza liczbę rzutów u 60% pacjentów, a u 40% pacjentów nie pogłębia się już stopień niepełnosprawności. Omówił leczenie lekami nowej generacji, podkreślając jednak, że ciągle jeszcze jest to za droga terapia, gdyż kosztuje ok. 10 tysięcy zł miesięcznie. Program NFZ leczenia SM trwa dwa lata z możliwością przedłużenia o kolejne okresy 12-miesięczne.

W drugiej części konferencji dyskutowano o sytuacji osób już od wielu lat chorujących na SM. Skupiono się głównie na kryteriach i uwarunkowaniach dopuszczania pacjenta do leczenia poszczególnymi lekami. Dyskutowano też o trudnej sytuacji tych chorych na SM, którzy nie kwalifikują się na terapie lekowe, refundowane przez NFZ. Jacek Wencel podkreślał, że dla takich osób najważniejsza staje się stała rehabilitacja, na którą kieruje neurolog prowadzący. Są to turnusy rehabilitacyjne i sanatoryjne, kriokomory, a przede wszystkim codzienne zajęcia rehabilitacyjne.

Trzecią częścią konferencji były bezpłatne indywidualne konsultacje medyczne. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem członków stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje p. doktorowi Jackowi Wenclowi za nieodpłatne przeprowadzenie ważnego wykładu i bezpłatne konsultacje. Dziękuje również Zespołowi Szkół Zawodowych w Gostyniu i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które wsparły organizację konferencji.
Konferencja-nadzieja SM 01
Konferencja-nadzieja SM 02
Konferencja-nadzieja SM 03
Konferencja-nadzieja SM 04
Konferencja-nadzieja SM 05
Konferencja-nadzieja SM 06