Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Rada pracowała

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim obradowała nad projektem uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego poświęconej podziałowi środków PFRON na działania wspierające osoby niepełnosprawne. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Dyskutowano o dofinansowaniach ze środków PFRON, których powiat otrzymał w bieżącym roku zdecydowanie za mało. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego o wysokości podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, przygotowany przez PCPR w Gostyniu we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyniu. Podkreślano, że procedura przyznawania środków, narzucona przez PFRON, jest zbyt mocno zbiurokratyzowana.

Ze względu na znaczne niedobory środków w stosunku do potrzeb zarekomendowano priorytety w rozpatrywaniu środków o przyznanie dofinansowania, takie jak wnioski dotyczące dzieci, wnioski osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności o niskich dochodach, mieszkające w środowisku połączone z nieskorzystaniem z dofinansowań w latach ubiegłych.

Zwrócono też uwagę na problem barier komunikacyjnych i architektonicznych w miejscach i budynkach użyteczności publicznej, występujący na obszarze powiatu.
ON_reka_wozek
ON_schody