Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Osoby niepełnosprawne z małych miast i terenów wiejskich mogą pracować!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza do udziału w projekcie dla osób niepełnosprawnych „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

Chcesz wziąć udział w ciekawych szkoleniach i warsztatach wyjazdowych? Zdobyć doświadczenie podczas staży i praktyk zawodowych? A może rozpocząć lub kontynuować naukę? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi TAK, to ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

PCPR w Gostyniu zaprasza do projektu Fundacji Aktywizacji osoby:
- posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- zamieszkujące tereny wiejskie i małe miasta (do 25 tys. mieszkańców),
- nieaktywne zawodowo lub bezrobotne w wieku: 16-59 lat (kobiety) oraz 16-64 lat (mężczyźni).

Aby pomóc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy, Fundacja Aktywizacji zapewnia m.in.:
· Wsparcie mentora oraz doradztwo zawodowe, prawne i psychologiczne,
· Warsztaty umiejętności społecznych,
· Dofinansowanie na rozpoczęcie lub kontynuację nauki i pomoce dydaktyczne
(zwrot kosztów czesnego i pomocy
  naukowych do
800 zł na osobę),
· Indywidualnie dobrane szkolenia, m.in. z obsługi komputera, księgowości, e-marketingu, prowadzenia działalności
  gospodarczej czy spółdzielni socjalnej,
· Płatne staże i praktyki zawodowe,
· Wsparcie trenera pracy pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy,
· Udział w warsztatach wyjazdowych.

W projekcie mogą wziąć udział również rodziny i opiekunowie osób z niepełnosprawnością, które skorzystają z integracyjnych warsztatów wyjazdowych, grup wsparcia oraz warsztatów prawnych.

To jednak nie wszystko. Celem projektu jest również promowanie pozytywnych wzorców wśród pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy. PCPR w Gostyniu zaprasza organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania oraz gminy do współpracy w ramach projektu. Gmina czy organizacja uczestnicząca w projekcie rekrutuje przynajmniej 9 osób niepełnosprawnych i zapewnia minimum 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Gminy i organizacje biorące udział w projekcie nie ponoszą żadnych dodatkowych nakładów finansowych, jednocześnie otrzymując pełne wsparcie merytoryczne oraz logistyczne ze strony Fundacji Aktywizacji.

Udział gminy lub NGO w projekcie polega na udostępnieniu e-Centrum i jego infrastruktury na 10 miesięcy oraz wsparciu ze strony jednostek samorządowych (m.in. OPS) w rekrutacji uczestników do projektu.

Korzyści dla gminy lub NGO:
a) brak własnego wkładu finansowego ze strony gminy lub NGO,
b) brak konieczności prowadzenia rozliczeń i sprawozdawczości (formalności po stronie Fundacji Aktywizacja),
c) sfinansowanie w wymiarze ok. 40 godz./mies. stanowiska trenera samodzielności w e-Centrum, zrekrutowanego ze
    społeczności lokalnej,
d) promocja gminy podczas konferencji oraz na portalu e-Centrum,
e) najnowsze oprogramowanie Microsoft dla ponad 30 najbardziej aktywnych e-Centrów, które posłuży lokalnej
    społeczności po zakończeniu projektu.

Nabór trwa do końca marca 2014 roku.

KONTAKT: Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu, ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań, tel. 511 944 261, e-mail: poznan@idn.org.pl