Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
REAGUJ! MASZ PRAWO!

Przeprowadzone w 2012 roku badania pokazują, że jedna trzecia Polaków uważa, iż nie powinni się wtrącać w to, jak rodzice postępują z dziećmi i w sytuacje stosowania kar fizycznych. Najczęściej powodem braku naszej reakcji jest niechęć do wtrącania się w sprawy innych (29%). Niemal połowa respondentów (47%) nie zareagowałaby, uznając zasadę nietykalności rodziny lub nie czując się „uprawnionym” do tego. Dodatkowo powodem braku gotowości do działania u niemal jednej czwartej badanych (23%) okazał się być strach.
Dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” przyłączają się do kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „REAGUJ. MASZ PRAWO”. Głównym celem kampanii jest zmiana biernej postawy osób dorosłych wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy względem nich.

Mając na uwadze dobro dzieci oraz częste wypadki niereagowania dorosłych na krzywdę dzieci oraz stosowania przemocy wobec najmłodszych Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uruchomił kampanię społeczną - Są sytuacje, w których brak reakcji otoczenia, w tym bliskich i sąsiadów, doprowadza do krzywdy dziecka. Ilekroć nie reagujemy na zło wyrządzone najmłodszym, tylekroć dajemy przyzwolenie na cierpienie kolejnego dziecka. Musimy mieć tego świadomość. To jest także nasza indywidualna odpowiedzialność - powiedział Rzecznik - Według obowiązującego prawa przemoc fizyczna wobec małoletnich jest przestępstwem. Kary cielesne, znęcanie się i zabójstwa, brak opieki, narażanie na niebezpieczeństwo, głodzenie - to tylko wybrane przykłady karygodnych zachowań wobec nich - przypomniał.

Przemoc to nie tylko bicie, znęcanie się i wykorzystywanie seksualne dzieci. To również zaniedbywanie, karmienie na siłę lub głodzenie, przemoc psychiczna i emocjonalna. Warto byśmy otworzyli oczy i reagowali na każdy jej przejaw.
Jednym z filarów kampanii są "skrypty reakcji", których celem jest wskazanie osobom dorosłym możliwych reakcji w sytuacjach trudnych, w których - jak wykazują badania - nie wiedzą jak się zachować. Skrypty są proste, łatwe do zapamiętania - w 3 krokach pokazują jak radzić sobie w sytuacjach, w których do tej pory paraliżował nas strach lub niemoc.

Przyłącz się do akcji już dziś - REAGUJ! MASZ PRAWO!

W siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7) i siedzibie Stowarzyszenia „DZIECKO” (ul. Parkowa 1A) można otrzymać plakaty kampanii oraz plakat skryptów reakcji na przemoc wobec dzieci. PCPR przekaże też takie plakaty do ośrodków pomocy społecznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Stowarzyszenie „DZIECKO” poczyni starania o uruchomienie trzymiesięcznych warsztatów dla rodziców podnoszących ich kompetencje wychowawcze.
Zostanie też opracowany cykl krótkich informacji medialnych dotyczących właściwych i skutecznych zasad wychowawczych. Informacje te będą dostępne na stronach PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO”. Będą też rozsyłane do mediów lokalnych.
Reaguj_plakat_k
Reaguj_plakat_m
Reaguj_skrypt