Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wsparli rodziców warsztatami i konsultacjami

Stowarzyszenie „DZIECKO” zakończyło projekt „Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi. Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich poprzez przeprowadzenie trzymiesięcznych warsztatów grupowych dla rodziców z problemami wychowawczymi oraz wsparcie ich indywidualnymi konsultacjami specjalistów”.

Celem projektu było wzmocnienie i zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu właściwych ról w rodzinie. W czasie zajęć rodzice uczyli się, jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi. Program trzymiesięcznych warsztatów obejmował między innymi rozwijanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, praktyczne wyznaczanie dziecku norm i granic, konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych, rozwijanie i wzmacnianie umiejętności społecznych, motywowanie do rozwoju i wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu rodziny. Zajęcia były prowadzone przez 2 trenerów: psychologa i pedagoga rodzinnego.

Po zakończeniu warsztatów rodzice korzystali w zależności od stwierdzonych lub zgłaszanych potrzeb z indywidualnych konsultacji specjalistów (psychologa, specjalisty pomocy psychologicznej, pedagoga rodzinnego, terapeuty środowiskowego, mediatora) zapewniających wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i społeczeństwie.

Jedna z matek uczestniczących w projekcie tak go podsumowała: „Rodzina jest najważniejsza w życiu dziecka, w życiu każdego z nas. W niej uczymy się wszystkiego, i my, i nasze dzieci. Uczymy się, jak troszczyć się o innych, jak okazywać swoje emocje i uczucia, jak być szczęśliwym. Dlatego będzie mi brakować tych spotkań, bo przypominały one o najprostszych, ale i najważniejszych sprawach. Pozwalały też zobaczyć, co jako rodzice robimy dobrze, a co warto poprawić.” Dodała też: „Najtrudniejsze były zadania domowe. Ale dzięki nim sprawdzaliśmy praktycznie to, czego uczyliśmy się na warsztatach. I to działało!”

Udział w projekcie dzięki wkładowi własnemu stowarzyszenia „DZIECKO”, pracy wolontariuszy oraz wsparciu finansowemu Powiatu Gostyńskiego i współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu był dla rodziców w nim uczestniczących całkowicie bezpłatny.
Dzialania dla rodzicow 01
Dzialania dla rodzicow 02
Dzialania dla rodzicow 03