Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Spotkanie Koła PZN

W sali obrad rady miejskiej w gostyńskim ratuszu spotkali się członkowie Polskiego Związku Niewidomych Koła w Gostyniu. Koło obejmuje swoim zasięgiem obszar powiatu gostyńskiego. Zrzesza blisko 80 członków. W spotkaniu wzięli też udział zaproszeni goście: burmistrz Gostynia oraz przedstawiciele Zarządu Okręgu PZN w Poznaniu i przedstawiciel PCPR w Gostyniu.

Spotkanie miało charakter podsumowująco-szkoleniowy. W pierwszej części spotkania Janina Karpińska - prezes gostyńskiego Koła PZN podsumowała ostatnie dwa lata działalności, w czasie których zrealizowano wiele projektów i działań. Podziękowała wszystkim, którzy wspierają działalność PZN, a zwłaszcza Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, które jest współrealizatorem wielu aktywności, jak również udziela wsparcia finansowego zarówno organizacji jak i poszczególnym jej członkom. W dyskusji podsumowującej tę część spotkania rozmawiano o niedogodnościach komunikacyjnych dla niepełnosprawnych w Gostyniu oraz możliwościach pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zamierzeń PZN.

W drugiej części spotkania radca prawny poznańskiego Okręgu PZN poprowadził szkolenie o prawie majątkowym i spadkowym.
Spotkanie Kola PZN 01
Spotkanie Kola PZN 02