Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Krzyż za działalność społeczną

Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi Mirosława Sobkowiaka za działalność społeczną dla potrzebujących i wymagających wsparcia. Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych odbyła się 17.12.2013 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek.

Mirosław Sobkowiak jest członkiem i aktywnym działaczem społecznym siedmiu stowarzyszeń, w tym czterech ogólnopolskich, a dodatkowo współpracuje jako wolontariusz z kilkunastoma kolejnymi organizacjami pozarządowymi. Inicjuje i prowadzi wiele działań i akcji, których celem jest niesienie pomocy innym, szczególnie dzieciom, osobom z niepełnosprawnością, ofiarom przemocy, osobom starszym, osobom dotkniętym ubóstwem czy poszkodowanym przez los. M. Sobkowiak jest też aktywnym pracownikiem pomocy społecznej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

(opracowanie: Stowarzyszenie „DZIECKO”)
Krzyz za dzialalnosc spoleczna 01
Krzyz za dzialalnosc spoleczna 02
Krzyz za dzialalnosc spoleczna 03