Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Pogorzela przeciw przemocy

W Pogorzeli odbyło się specjalistyczne szkolenie, uczące pracowników oświaty prawidłowego podejmowania działań przeciw przemocy w rodzinie. Zorganizowały je w czwartkowe popołudnie (28.11.2013 r.) Gimnazjum w Pogorzeli oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Szkolenie poświęcone były stosowaniu procedury „Niebieskie Karty” przez pracowników oświaty. Uczestnicy doskonalili praktyczne elementy działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”, która określa zasady działania w przypadkach rozpoznania przemocy w rodzinie, w tym podejmowanie działań interwencyjnych oraz konstruowanie planów bezpieczeństwa dla poszczególnych osób i rodzin. Biorący udział w szkoleniu poznali też sądowe i pozasądowe możliwości izolacji sprawcy od ofiary. Przypomniano też, że procedura „Niebieskich kart” polega na obowiązku wszczęcia interwencji oraz sporządzeniu przez każdego pracownika ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty czy policji specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać bez zbytecznego zastanawiania się nad kolejnością podejmowanych czynności.

Odpowiedni sposób działania stanowi gwarancję, że interwencja będzie optymalna. Krzywdzenie jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne, czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni osobie doznającej przemocy bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niej sytuacji, ale również i taka, która pozwoli na zgromadzenie wartościowego materiału dowodowego dającego możliwość skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców rodzinnych dramatów.

Po udzieleniu wsparcia i pomocy dziecku lub innej ofierze przesyła się niezwłocznie formularz „Niebieskiej Karty” do Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy ośrodku pomocy społecznej w każdej gminie. Specjaliści powołani do tego Zespołu weryfikują zgłoszenie i, w przypadku potwierdzenia się informacji o wystąpieniu przemocy, podejmują działania osłonowe i pomocowe, skierowane do osób doznających przemocy oraz naprawcze, adresowane do osób stosujących przemoc.

Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy prowadzonego przez policję, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim.

Jeżeli doznajesz przemocy w rodzinie lub jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR w Gostyniu.

Specjaliści pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonariusze policji, kuratorzy i przedstawiciele organizacji pozarządowych są przygotowywani do podejmowania interwencji przy zgłoszeniu przypadku przemocy i do udzielania pomocy.
Stop przemocy