Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
XIII integracyjny Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego

W niedzielę, 25 listopada, w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach, w nastrojowo przygotowanej scenerii, odbył się finał XIII integracyjnego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego. Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęli Starosta Gostyński Robert Marcinkowski oraz Wójt Gminy Piaski Zenon Norman.

Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego to stała i ważna impreza
w kalendarzu powiatowych imprez kulturalnych, której celem jest m.in. ożywianie poezji barokowego poety ze Smogorzewa i propagowanie kultury żywego słowa. Konkurs ma też charakter integracyjny, gdyż startują w nim też osoby niepełnosprawne.

W tegorocznej edycji w finale znalazło się 27 najlepszych w powiecie recytatorów, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach w szkołach i placówkach, w których wystartowało prawie 300 recytatorów. Na widowni sali widowiskowej GOK-u zasiadło ponad 150 widzów, a wśród nich goście honorowi Zenon Norman - Wójt Gminy Piaski, Irena Różalska - Przewodnicząca Rady Gminy Piaski, Wiesław Glapka - Sekretarz Gminy Piaski, reprezentujący Starostę Gostyńskiego radny Powiatu Gostyńskiego Krzysztof Deutsch oraz radni Gminy Piaski, dyrektorzy, nauczyciele, opiekunowie, recytatorzy i ich rodziny oraz znajomi.

Konkurs otworzył Jan Nawrot, dyrektor GOK w Piaskach, a prelekcję „Jak żyło się w czasach Kaspra Miaskowskiego” wprowadzającą w realia XVI i XVII wieku na ziemi gostyńskiej zaprezentował Grzegorz Skorupski, regionalista gostyński. Przedstawił on w sposób interesujący wiele ciekawostek i zdarzeń z czasów życia barokowego poety. Opowiadał o procesach o czary, czy karach dla kłócących się mieszkańców Gostynia.

Recytatorskie zmagania poprowadził Sebastian Nowak. Przesłuchania konkursowe finalistów odbywały się w czterech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i kategoria integracyjna dla osób niepełnosprawnych. Jury w składzie: Barbara Głowinkowska, Jan Głowinkowski i Mirosław Sobkowiak oceniało poszczególnych recytatorów, przyznając punkty za dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Dodatkowo publiczność miała możliwość przyznania swojej nagrody.

Po trwających blisko trzy godziny przesłuchaniach finałowych organizatorzy konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach, Urząd Gminy w Piaskach, oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprosili wszystkich uczestników oraz widzów na kawę, herbatę i słodki poczęstunek, a następnie na koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Dariusza Czarnego i Ryszarda Żarowskiego - muzyków zespołu „U studni”, znanych też ze Starego Dobrego Małżeństwa.

Po pełnych refleksji muzycznych doznaniach nadszedł czas na ogłoszenie wyników XII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego.

Przed ogłoszeniem wyników przedstawiciel jury M. Sobkowiak, podsumowując zmagania finałowe, wysoko ocenił przedstawione prezentacje, podziękował wszystkim finalistom za zainteresowanie sztuką „żywego słowa”, które zaowocowało udanymi wystąpieniami recytatorskimi, dostarczającymi widzom wielu wzruszeń i prowokującymi do refleksji nad różnymi aspektami naszego życia. Wyrazy uznania skierował też do nauczycieli i opiekunów za poświęcenie się i trud pracy z młodymi ludźmi w tak trudnym tworzywie, jakim jest żywe słowo mówione. Podziękował też władzom gminy oraz organizatorom za wytrwałość i coraz wyższy poziom organizacji kolejnych edycji konkursu. Podkreślił też, że o przyznaniu pierwszych miejsc i głównych nagród zadecydowały niuanse w warsztacie recytatorów, gdyż poziom najlepszych był bardzo wyrównany.

W kategorii szkół podstawowych jury przyznało 1 miejsce Kamili Włodarczyk (SP nr 1 w Gostyniu), 2 miejsce Agacie Materkowskiej (SP nr 2 w Gostyniu), 3 miejsce Julii Kordus (SP w Starej Krobi), a wyróżnienia Filipowi Robakowskiemu (SP w Pogorzeli) i Michalinie Kordus (SP w Sułkowicach).

W kategorii gimnazjów jury przyznało 1 miejsce Krzysztofowi Marcinkowskiemu (Gimnazjum nr 1 w Gostyniu), 2 miejsce Agnieszce Wieczorek (Gimnazjum nr 2 w Gostyniu), 3 miejsce Marii Koncewicz (Gimnazjum w Krobi), a wyróżnienie otrzymała Andżelika Szymura (Gimnazjum w Piaskach).

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych jury postanowiło przyznać 1 miejsce Mateuszowi Musze z ZSO w Gostyniu, 2 miejsce Darii Poprawie (ZSOiZ w Krobi), 3 miejsce Aleksandrze Szwałek. Przyznano też wyróżnienie Danielowi Skibickiemu (ZSR w Grabonogu).

W kategorii osób niepełnosprawnych 1 miejsce otrzymała Marta Maćkowiak (WTZ w Piaskach), 2 miejsce Ewa Baćmaga (DPS w Chwałkowie), 3 miejsce ex aequo: Andrzej Szczepaniak (ŚDS w Chwałkowie) i Halina Skwarczyńska (DPS w Chumiętkach). Wyróżnienie otrzymał Robert Mendel (Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu).

Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe przygotowane przez organizatorów. Jury przyznało też nagrodę Grand Prix. Otrzymał je Mateusz Mucha. Specjalną nagrodę za najlepszą recytację Miaskowskiego otrzymała Agnieszka Wieczorek.

Swoją nagrodę przyznała też publiczność. Puchar i nagrodę publiczności otrzymał Krzysztof Marcinkowski.

Wszyscy uczestnicy powiatowego finału i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział oraz konkursowe upominki, które również rozlosowano wśród widzów biorących udział w plebiscycie publiczności.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują radnym gminnym Konradowi Szafrankowi i Grzegorzowi Naskrętowi oraz radnemu Krzysztofowi Deutschowi za ufundowanie nagród i pucharu Grand Prix, za ufundowanie nagrody publiczności, a radnemu Grzegorzowi Naskrętowi za ufundowanie nagrody specjalnej za najlepszą recytację Miaskowskiego.

Osobne podziękowania organizatorzy kierują dla szkół i placówek za przeprowadzenie eliminacji gminnych do konkursu.
XIII Konkurs im Miaskowskiego 01
XIII Konkurs im Miaskowskiego 02
XIII Konkurs im Miaskowskiego 03
XIII Konkurs im Miaskowskiego 04
XIII Konkurs im Miaskowskiego 05
XIII Konkurs im Miaskowskiego 06
XIII Konkurs im Miaskowskiego 07
XIII Konkurs im Miaskowskiego 08
XIII Konkurs im Miaskowskiego 09
XIII Konkurs im Miaskowskiego 10
XIII Konkurs im Miaskowskiego 11
XIII Konkurs im Miaskowskiego 12