Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
List z podziękowaniem

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, w związku z zakończeniem VI kadencji Rady Pomocy Społecznej działającej przy Ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, skierował do Członków Rady podziękowania za trzyletni udział w pracach Rady. List otrzymał przedstawiciel powiatu gostyńskiego - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rogowie Grzegorz Czułno.

Minister podziękował dyrektorowi Czułno za wkład pracy wniesiony w działalność Rady. Docenił szczególnie zaangażowanie dyrektora w realizację zadań Rady Pomocy Społecznej w zakresie tworzenia nowych rozwiązań prawnych mających na celu skuteczne wsparcie najsłabszych grup społecznych oraz doskonalenia systemu pomocy społecznej w Polsce.

Dyrektorowi Grzegorzowi Czułno list wręczył w czasie powiatowej uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora.
Wyroznienie dla dyr Czulno