Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
PCPR nagrodzone przez ministra

Na uroczystości wręczenia nagród Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej nagrodzono Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego. Jest on świętem wszystkich pracowników pomocy społecznej i okazją do wyróżnienia najlepszych. W tym roku zgłoszono 140 wniosków o nagrody, w tym 58 wniosków o nagrody indywidualne i 82 wnioski o nagrody zespołowe. Kwalifikacja do nagród ministra odbywała się kilkuetapowo. W efekcie Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał 7 nagród indywidualnych i 7 nagród zespołowych.

W gronie laureatów znalazło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które otrzymało nagrodę „za nowatorskie programy wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej i integrowanie lokalnego środowiska na rzecz grup słabszych społecznie”.

W czasie ceremonii w Warszawie nagrodę odebrali przedstawiciele PCPR w Gostyniu (na zdjęciu z Wiceminister Elżbietą Seredyn oraz z Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Krystyną Wyrwicką), którym towarzyszył również zaproszony na tę uroczystość Wicestarosta Gostyński.
Ceremonię otwarło wystąpienie Wiceminister Elżbiety Seredyn, która podkreśliła nieocenioną rolę pracowników socjalnych i specjalistów z nimi współpracujących w niesieniu wsparcia najsłabszym. Okolicznościowy wykład wygłosiła Joanna Staręga - Piasek, Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. Porównała ona pomoc społeczną, odnosząc się do jej wieku funkcjonowania, do młodej dwudziestokilkuletniej panny. Rozwijając tę personifikację, wskazała na inne cechy pomocy społecznej, samodzielnej, dobrze wykształconej, bardzo potrzebnej choć nie zawsze lubianej, nadmiernie obarczanej obowiązkami, samotnej, ale szukającej partnerów, otwartej na nowe wyzwania i odważnie mówiącej o ważnych problemach.

Po ceremonii wręczenia nagród Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Ministerstwa Pary i Polityki Społecznej Krystyna Wyrwicka podziękowała wyróżnionym za wkład w budowanie systemu pomocy społecznej, a szczególnie za dokładanie swoich nowatorskich cegiełek. W czasie wystąpień zaproszonych gości głos zabrał też Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, który podkreślił, że pracownik pomocy społecznej to nie tylko urzędnik, ale przede wszystkim specjalista i wrażliwy na innych człowiek. Przypomniał też sylwetkę Edmunda Bojanowskiego, XIX-wiecznego społecznika Ziemi Gostyńskiej, twórcę ochronek dla osieroconych dzieci, którego misja niesienia pomocy znajdującym się w potrzebie jest dziś tak znakomicie kontynuowana przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i pomocy społecznej powiatu gostyńskiego. Uroczystość zakończyło podsumowanie działalności VI kadencji Rady Pomocy Społecznej.

Warto przypomnieć, że to już trzecie, tak znaczące wyróżnienie przez Ministra Polityki Społecznej dla przedstawicieli pomocy społecznej powiatu gostyńskiego. Poprzednie otrzymali za swoje dokonania: w 2004 r. dyrektor PCPR w Gostyniu oraz w 2010 r. Stowarzyszenie „DZIECKO”.
PCPR nagrodzone przez ministra 01
PCPR nagrodzone przez ministra 02
PCPR nagrodzone przez ministra 03