Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Ankieta dla organizacji pozarządowych

Centrum Informacyjno-Doradcze Stowarzyszenia „Dziecko” w Gostyniu zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie Centrum PISOP, która ułatwić ma identyfikację potrzeb szkoleniowo-doradczych organizacji pozarządowych.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/13-rGAUnaXXVi07WElrLvt7PJOsfvWAoQ2LESuOzs3Qg/viewform

Zebranie odpowiedniej ilości ankiet pomoże odpowiednio dostosować ofertę szkoleniowo-doradczą dla stowarzyszeń i fundacji.