Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Konkurs na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej

Zarząd Powiatu Gostyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na:

Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej
i wsparcia dla ofiar przemocy domowej w 2014 roku.

Zarząd Powiatu przeznaczył na ten cel dotację w wysokości 130 000 zł. Termin składania ofert został ustalony na 11.12.2013 r., a rozstrzygnięcie konkursu na 13.01.2014 r.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie internetowej Powiatu Gostyńskiego: www.powiat.gostyn.pl oraz dodatkowo na stronie PCPR w Gostyniu: www.gostyn-pcpr.info