Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Weź udział w konkursie „Jesteśmy wśród Was”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko” - we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu - ogłasza XIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy wśród Was”. Konkurs adresowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Gostyńskiego.
Celem konkursu jest społeczna integracja niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gostyńskiego poprzez prezentację ich twórczości plastycznej. Konkurs zostanie oficjalnie rozstrzygnięty 22 listopada br. podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, które będą miały miejsce w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. Zapraszamy do udziału wszystkich niepełnosprawnych. Zarówno technika jak i tematyka prac są dowolne. Prace należy składać w PCPR w Gostyniu do 18 listopada. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie. Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu „Jesteśmy wśród Was” - 2013

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby niepełnosprawne (dzieci, młodzież, dorośli) posiadające stopień
    niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki lub równorzędnie orzeczenie o niepełnosprawności.
2. Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice. Tematyka prac jest dowolna.
3. Prace będą ocenianie w kategoriach wiekowych:
    a) dzieci i młodzież do lat 18,
    b) dorośli powyżej 18 roku życia.
4. Jury powołuje PCPR w Gostyniu.
5. Zakończenie konkursu ustala się na dzień 18 listopada 2013 r. Prace należy dostarczyć do Powiatowego
    Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w terminie wyżej podanym.
    Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 22 listopada 2013 r.
6. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie w auli ZSO w Gostyniu.
7. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie. Autorzy prac nagrodzonych
    otrzymają nagrody rzeczowe.
8. Prace należy odebrać w terminie 10 dni po ogłoszeniu wyników (do 1 grudnia 2013 r.).
    Prace nieodebrane w terminie pozostają do dyspozycji PCPR.

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie PCPR w Gostyniu oraz na stronach internetowych: www.gostyn.pcpr.info, www.gostyn-pcpr.info oraz www.ngo.gostyn.pl.