Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Warsztaty z symulatorem dziecka

Zakończyły się warsztaty kompetencjno-edukacyjne, wzmacniające umiejętności wychowawcze rodziców. Zajęcia odbywały się przez trzy miesiące. Trwają jeszcze konsultacje indywidualne dla uczestników warsztatów. Prowadzą je psycholog, pedagog rodzinny, terapeuta i mediator.
Warsztaty kompetencyjno-edukacyjne dla rodziców dostarczyły wiedzy z zakresu metod wychowawczych, procesów rozwojowych rodziny oraz wykorzystania zasobów poszczególnych członków rodziny do zmiany relacji w rodzinie oraz eliminowania i minimalizowania trudności wychowawczych. Uczono właściwej komunikacji w rodzinie, zachowań asertywnych, umiejętności prowadzenia rozmów i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz w sytuacjach wymagających panowania nad emocjami. Wskazywano też na poczucie bliskości i zrozumienia, budowanie zaufania, które są podstawą zdrowia każdej jednostki i dają szanse na jej prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.
Warsztaty zostały zrealizowane przez Stowarzyszenie „Dziecko” w ramach projektu „Mocna rodzina II”. Partnerami w projekcie są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Kuratorów Sądowych i asystenci rodzin.

Celem projektu jest wzmacnianie rodzin trudnych dotkniętych dysfunkcją oraz kryzysem poprzez udzielenie im pomocy i wsparcia w wychodzeniu z trudności i radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. W ramach projektu zapewniono też inne działania:
- indywidualną pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz prawną poprzez dyżury specjalistów;
- zajęcia grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży mającej trudności w szeroko rozumianych relacjach spo-łecznych;
- warsztaty kompetencyjno-edukacyjne dla przyszłych matek oraz bardzo młodych matek samotnie wycho-wujących dzieci, z wykorzystywaniem symulatora niemowlaka.
Trening z symulatorem uświadamia skutki nastoletniej ciąży i uroki macierzyństwa dzięki czemu skłania młode osoby do przemyśleń na temat gotowości do posiadania własnego dziecka. Symulator posiada on trzy różne programy opieki typowe dla większości dzieci, symuluje normalne potrzeby dziecka przez całą dobę i wymaga rzeczywistej opieki. - Musiałam opiekować się maleństwem cały czas. Gdy nie nakarmiłam lub nie przewinęłam, płakało. Kilka razy dla jego uspokojenia wystarczało przytulenie i noszenie na rękach i wtedy maleństwo zaczynało się śmiać - wspomina swój weekend z symulatorem jedna z uczestniczek warsztatów.
Dzięki wkładowi własnemu Stowarzyszenia „Dziecko” oraz dofinansowaniu uzyskanym w ramach otwartych konkursów Wojewody Wielkopolskiego i Starosty Gostyńskiego uczestnictwo we wszystkich działaniach projektu jest bezpłatne!
Warsztaty z symulatorem 01