Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Rodzice i dzieci pracowali nad morzem

Kolejna grupa rodziców zastępczych z powiatu gostyńskiego, uczestniczących w projekcie „Aktywni razem”, przebywała na wyjeździe szkoleniowym razem ze swoimi dziećmi w nadmorskiej miejscowości Poddąbie.

Wyjazd został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu dla 12 rodziców i 18 dzieci, zarówno biologicznych jak i przyjętych do rodzin zastępczych. Miał on charakter szkoleniowo-integracyjny.

Dla rodziców przygotowano trzy cykle warsztatów szkoleniowych: trening integracji emocjonalnej, trening komunikacji partnerskiej oraz trening kompetencji rodzicielskich. Trening integracji emocjonalnej jest skierowany do rodziców, pozwala im przyjrzeć się swoim emocjom, podnieść umiejętność rozpoznawania i wyrażania uczuć oraz poznać sposoby kontrolowania swoich zachowań pod wpływem emocji, podnosi też kompetencje komunikacji wewnątrzrodzinnej. Trening komunikacji partnerskiej - pozwala na zrozumienie dynamiki oraz zasad i narzędzi komunikacji, które są podstawą wyrażania myśli, potrzeb i uczuć. Uczy komunikacji konstruktywnej, prowadzącej do porozumienia, pozwalającej bezpiecznie rozwiązywać spory i konflikty rodzinne. Trening kompetencji rodzicielskich - wzmacnia rolę rodzica w wychowywaniu dziecka, zwiększa świadomość działań rodzicielskich wobec dzieci, pogłębia wiedzę i umiejętności z zakresu metod i środków oddziaływania na dziecko w taki sposób, by jego rozwój przebiegła harmonijnie.

Dla młodzieży oraz dzieci uczestniczących w wyjeździe PCPR przygotował zajęcia obejmujące: stymulacja metodą integracji sensorycznej, warsztat terapii taktylnej oraz trening kontroli emocji. Stymulacja metodą integracji sensorycznej jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi koordynującą zmysły w sposób celowy, sprzyjający właściwemu rozwojowi. Warsztat terapii taktylnej to metoda stymulacji służącej rozwojowi psychofizycznemu dziecka, polepszająca jakość więzi między rodzicem a dzieckiem. Trening kontroli emocji to doskonalenie umiejętności w zakresie kontroli złości i zastępowania niepożądanych reakcji akceptowalnymi społecznie zachowaniami, szczególnie zwrócono uwagę na naukę kontroli emocji w rozmowach z rodzicami.

W trakcie, gdy rodzice podnosili swoje kompetencje na zajęciach, dzieci znajdowały się pod opieką opiekunki, która jako animatorka zapewniała dzieciom atrakcyjne formy spędzania czasu tj. prace manualne, zabawy ruchowe, a także przygotowanie teatrzyku kukiełkowego.

Pobyt minął bardzo ciekawie. Jak wspomina jedna z uczestniczek: - Atrakcje mieliśmy zapewnione przez cały czas. Były zabawy przy muzyce zorganizowane w „grzybku”, ognisko, przyjęcie urodzinowe z okazji roczku najmłodszej uczestniczki, a także wycieczka do Ustki, w czasie której popłynęliśmy w rejs statkiem pirackim. Był też pokaz walk rycerskich i koncert zespołu szantowego „Kubryk”.

Poza tym rodziny spędzały czas na placu zabaw z dziećmi, spacerowały, grały w piłkę, a także korzystały w miarę możliwości z uroków plaży. Uczestnicy ocenili pozytywnie wyjazd, szczególnie byli zadowoleni z przygotowanych szkoleń oraz osób prowadzących z nimi zajęcia.

Nad prawidłowym przebiegiem zajęć i organizacją wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego czuwały dwie przedstawicielki PCPR w Gostyniu - organizatora wyjazdu, zrealizowanego w ramach projektu „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie gostyńskim”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze środków powiatu gostyńskiego.
Wyjazd RZ 2013 01
Wyjazd RZ 2013 02
Wyjazd RZ 2013 03
Wyjazd RZ 2013 04
Wyjazd RZ 2013 05
Wyjazd RZ 2013 06
Wyjazd RZ 2013 07
Wyjazd RZ 2013 08
Wyjazd RZ 2013 09
Wyjazd RZ 2013 10
Wyjazd RZ 2013 11
Wyjazd RZ 2013 12