Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Kompetentny lider

15 osób z gmin Gostyń, Piaski i Krobia uczestniczyło w dwudniowych weekendowych bezpłatnych warsztatach podnoszących kompetencje liderskie. Stowarzyszenie „Dziecko” zorganizowało 16-godzinne warsztaty „Kompetentny lider”, w czasie których młodzi liderzy, pracując w przygotowanych przez parę trenerską z „Dziecka” symulacjach, wzmacniali swoje umiejętności z obszarów pracy w grupie, myślenia strategicznego, dążenia do rezultatów, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz sprawnej komunikacji.

Uczestnicy warsztatów byli stawiani przed trudnymi, prawie niewykonalnymi zadaniami, a każde z ćwiczeń (np. wybudowanie bezpiecznego lądownika dla jajka, transport piłki bez jej dotykania, wydobywanie złota z wirtualnej góry czy przeprawa przez księżyc) uczyło umiejętności motywowania, kierowania, przewidywania i wspierania w pracy grupowej. Liderzy biorący udział w warsztatach doskonale radzili sobie z najtrudniejszymi zadaniami, wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością oraz wzmocnili swoje kompetencje do kierowania grupą wolontariuszy.

Szkolenie było nadzorowane przez eksperta Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP”.

Stowarzyszenie „Dziecko” dziękuje Zespołowi Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 3 w Bodzewie oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu za udzielone wsparcie przy realizacji warsztatów.
Kompetentny lider 01
Kompetentny lider 02
Kompetentny lider 03
Kompetentny lider 04
Kompetentny lider 05
Kompetentny lider 06