Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Fundusz pożyczkowy dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie „DZIECKO” - jako organizacja wspierająca inne podmioty sektora pozarządowego na terenie powiatu gostyńskiego oraz prowadząca Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGOs - informuje o programie pożyczek dla sektora non-profit.

Realizuje je PAFPIO czyli Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich. Jest to fundusz pożyczkowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw nie nastawionych na zysk finansowy. Pomaga on organizacjom pozarządowym w zabezpieczeniu płynności finansowej koniecznej dla sprawnej realizacji ich działań statutowych.

Wiele organizacji doświadczyło problemu zagrożenia płynnej realizacji projektu. Powody takiej sytuacji mogą być różne. Jednym z nich są nieterminowe wypłaty dotacji przez grantodawców. To właśnie w takich przypadkach najczęściej zgłaszają się po pomoc pożyczkobiorcy. Krótkoterminowa pożyczka pozwoli zrealizować projekt w oczekiwaniu na środki.

Organizacje mogą również uzyskać pożyczkę na swoje własne cele, małe inwestycje, rozwój, itp. Muszą wtedy przedstawić przekonujący plan spłaty pożyczki z własnych wypracowanych środków finansowych.

Wśród pożyczkobiorców PAFPIO znakomitą większość stanowią stowarzyszenia i fundacje, ale są także spółki prawa handlowego, które cały dochód przeznaczają na realizację swojej podstawowej działalności.

Z założenia PAFPIO nie pożycza środków na działalność polityczną ani religijną.
Od początku działania (1999 r.) PAFPIO udzielił pożyczek 479 organizacjom na kwotę ponad 131 mln zł.

Szczegóły na stronie: www.pafpio.pl