Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
5-letnia Julka potrzebuje pomocy!

Julia ma 5 lat. Mieszka z rodzicami w Gostyniu. Julka nie może poruszać się, gdyż od urodzenia zmaga się z genetyczną, nieuleczalną chorobą Werdniga-Hoffmanna (ostra odmiana rdzeniowego zaniku mięśni). Pomimo tego, że Julka nie będzie biegać i bawić się jak inne dzieci, jednego jej nie brakuje - radości życia i wielkiej ciekawości świata. Choroba unieruchomiła jej ciało, ale nie umysł. Wszystko rozumie, ale komunikować może się jedynie za pomocą ruchów gałek ocznych.

Urządzenie Tobii I-15 jest przystosowane do pracy z osobami mogącymi świadomie kierować swoim wzrokiem. Pozwala na komunikację bezpośrednią, syntezę mowy, sterowanie otoczeniem oraz uruchamianie za pomocą spojrzenia. Julka testowała z powodzeniem to urządzenie umożliwiające komunikację i obsługę komputera za pomocą ruchu gałek ocznych. Ważna jest również możliwość porozumiewania się z Julką w celach diagnostycznych. Dzięki własnym, zachowanym umiejętnościom oraz urządzeniu Tobii I-15 Julka ma szansę uzyskać niezależność chociażby w jednej kwestii życia, w komunikacji!

Koszt zakupu takiego urządzenia to około 70 tysięcy złotych. Ta kwota przewyższa możliwości finansowe rodziców Julki.
Dlatego Julka potrzebuje Naszej pomocy!!!

Stowarzyszenie „DZIECKO” wraz z partnerami (Starostwo Powiatowe w Gostyniu, GOK Hutnik, PCPR w Gostyniu oraz lokalne media) organizuje na terenie powiatu gostyńskiego zbiórkę publiczną Głosem sercadla Julii. Wpłat można dokonywać na konto Stowarzyszenia DZIECKO (Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń) nr 87 2030 0045 1110 0000 0270 9010 z dopiskiem „Głosem serca”. Stowarzyszenie „Dziecko” uzyskało zgodę Starosty Gostyńskiego (nr OS.5311.4.2013 z dnia 16.10.2013) na przeprowadzenie zbiórki publicznej od 20 października 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

POMÓŻMY JULCE I JEJ RODZICOM!