Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Za chwilę Rok Bojanowskiego

Z okazji 200-lecia urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego, decyzją Konferencji Episkopatu Polski - od listopada 2013 r. do listopada 2014 r. - Kościół w Polsce obchodzić będzie Rok bł. Edmunda Bojanowskiego. Radni Gminy Piaski w powiecie gostyńskim, jako pierwsi samorządowcy w kraju, zaapelowali o uczczenie roku 2014 jako Roku bł. Edmunda Bojanowskiego. Wójt Gminy Piaski i Starosta Gostyński wystosowali pismo do władz wojewódzkich o podjęcie odpowiednich działań promocyjnych.

By wzmocnić przygotowania do Roku Bojanowskiego Stowarzyszenie „DZIECKO” realizuje projekt: „BŁ. EDMUND BOJANOWSKI JEST JEDNYM Z NAS, KOŃCZY 200 LAT I SZYKUJEMY JEGO URODZINY”. Projekt składa się z cyklu działań zwiększających związanych ze zwiększeniem atrakcyjności wsi Grabonóg i promocją sylwetki E. Bojanowskiego.

W ramach projektu odbyło się spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich w Grabonogu, w czasie którego uczestnicy poznawali życie i działalność bł. Edmunda Bojanowskiego oraz historię wsi Grabonóg. Panie z KGW zwiększyły też umiejętności pozyskiwania środków na działalność związaną z rozwojem wsi Grabonóg. Uczyły się pisania projektów we współpracy z parterami społecznymi i zastanawiały się wspólnie, jakie podjąć działania promocyjne dotyczące wsi Grabonóg. Jednym z kolejnych działań było przygotowanie przez Stowarzyszenie „DZIECKO”, Koło Gospodyń Wiejskich oraz liderów ze wsi Grabonóg broszury promującej Grabonóg, jego walory turystyczne oraz historię bł. Edmunda Bojanowskiego i Jego dzieła. Został też zrealizowany film (dokument) o życiu i działalności bł. Edmunda Bojanowskiego, Jego działaniach i dziełach. Film pokazuje także dzisiejsze życie mieszkańców wsi i ich zaangażowanie w działania społeczne.

Film można obejrzeć pod adresem:
https://docs.google.com/file/d/0B0pA-EJvH_Ptcmp2N1FuMk02MUk/edit?usp=sharing

Odbyła się też impreza integracyjna dla mieszkańców wsi i zaproszonych gości. W czasie jej trwania zaprezentowano dotychczasowe efekty realizacji projektu.

Omawiany projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie DZIECKO we współpracy z sołectwem Grabonóg w partnerstwie z Gminą Piaski. Wsparcia udzieliło też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Projekt jest też współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020” i zadania publicznego „NASZA WIEŚ, NASZĄ WSPÓLNĄ SPRAWĄ”.
Za chwile Rok Bojanowskiego 01
Za chwile Rok Bojanowskiego 02