Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Pomoc dla dzieci wykorzystanych seksualnie

Coraz więcej ujawnia się przypadków przemocy seksualnej wobec dzieci. By skuteczniej pomagać małym ofiarom specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Domu Dziecka w Bodzewie, Domu Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie, Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Marysinie, Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Gostyniu, Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli, z oddziałami w Gostyniu i Krobi, Punktu Wsparcia dla Ofiar Przemocy i Ich Rodzin Stowarzyszenia „Dziecko” ukończyli cykl warsztatów „Dziecko wykorzystane seksualnie - diagnoza, interwencja, wsparcie”.
Na warsztatach odbywających się we wrześniu i październiku tego roku podnoszono kompetencje w zakresie rozpoznawania przemocy seksualnej wobec dzieci i udzielania im pomocy. Omawiano m.in. oznaki zakłóceń w rozwoju dziecka, czynniki ryzyka wystąpienia wykorzystania seksualnego, oznaki i skutki przemocy seksualnej wobec dzieci. Przepracowano zasady prowadzenia rozmowy z dzieckiem wykorzystanym seksualnie oraz zasady prowadzenia rozmowy z rodzicem dziecka wykorzystanego seksualnie. Część warsztatów poświęcono budowaniu systemu wsparcia dla rodziny z problemem wykorzystania seksualnego dziecka oraz aspektom prawnym wykorzystania seksualnego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka jako świadka w procesie karnym.
Warsztaty prowadziła Beata Kolska-Lach, psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, na co dzień działająca w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.
PCPR w Gostyniu - organizator warsztatów - serdecznie dziękuje Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu za pomoc w przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla specjalistów pomocy społecznej.