Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Jak żyć z chorobą przewlekłą?

Kilkadziesiąt osób zgromadziła październikowa konferencja poświęcona radzeniu sobie z byciem w chorobie przewlekłej. Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu, wspieranego przez PCPR w Gostyniu i ZSZ w Gostyniu odpowiedziała Justyna Żuchowicz-Zwierzalska - psycholog i psychoterapeuta współpracujący na co dzień z wrocławskimi stowarzyszeniami chorych na SM. Konferencja składała się z trzech części: wykładu p. Żuchowicz -Zwierzalskiej „Psychologiczne aspekty choroby przewlekłej - jak żyć z przewlekłą chorobą?”, dyskusji oraz indywidualnych konsultacji.
Prowadząca wykład przedstawiła wiele ważnych informacji i wskazówek dla chorujących przewlekle. Wskazała, że choroba przewlekła wywołuje emocjonalne reakcje prowadzące m.in. do przeceniania znaczenia choroby, trudności w relacjach z rodziną i znajomymi, nadmiernie obciążającego stresu czy nawet depresji i zaburzeń lękowych. Omówiła objawy nieradzenia sobie z byciem w chorobie przewlekłej oraz objawy depresji. Wskazała też na niebezpieczeństwa związane z tym, że długotrwały i obciążający stres sprzyja nasilaniu się objawów chorobowych.
Justyna Żuchowicz-Zwierzalska mówiła też o strategiach radzenia sobie ze stresem. Zarekomendowała działania pozwalające na unormowanie swojego życia w sytuacji pojawienia się choroby przewlekłej czy nieuleczalnej. Przedstawiła również wyniki badań potwierdzające, że objawy stresu u przewlekle chorego znacząco łagodzi wsparcie otrzymywane od innych ludzi. Zachęcała również do korzystania z specjalistycznej pomocy psychologów, neurologów czy psychiatrów. Słuchacze mieli też możliwość krótkiego przepracowania scenariusza działań ułatwiającego zaakceptowanie sytuacji choroby i przeformułowanie celów życiowych.

W drugiej części konferencji, w której aktywnie wzięli udział też przedstawiciele stowarzyszenia i PCPR, dyskutowano o sytuacji osób już od wielu lat tkwiących w sytuacji stresu i depresji, o sposobach dotarcia do nich, o możliwościach udzielania im pomocy, wskazywano też na zakorzenioną postawę, traktującą jako normalność szukanie pomocy specjalistycznej w przypadku problemów somatycznych, a blokującą szukanie wsparcia w przypadku cierpienia psychicznego.
Trzecią częścią konferencji były bezpłatne indywidualne konsultacje psychologiczne. Cieszyły się one tak dużym zainteresowaniem, że Justyna Żuchowicz-Zwierzalska zadeklarowała ich darmowe kontynuowanie w swoim gabinecie dla członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu.

Ostatnią nieoficjalną część konferencji wypełniło spotkanie przy kawie. W czasie spotkania członkowie stowarzyszenia podziękowali Bożenie Misiurek i Walentemu Ciszakowi - prezesowi i wiceprezesowi stowarzyszenia oraz przedstawicielom PCPR w Gostyniu za zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego nad morzem.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje p. psycholog Justynie Żuchowicz-Zwierzalskiej za przedstawienie ważnego wykładu i bezpłatne konsultacje. Dziękuje również Zespołowi Szkół Zawodowych w Gostyniu, Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Stowarzyszeniu „Dziecko”, które wsparły organizację konferencji.
Konferencja Choroba przewlekla 01
Konferencja Choroba przewlekla 02
Konferencja Choroba przewlekla 03
Konferencja Choroba przewlekla 04