Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

15 października 2013 roku, o godz. 17:00 w sali posiedzeń starostwa powiatowego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, odbędzie się spotkanie przedstawicieli samorządu powiatowego z organi-zacjami pozarządowymi, podsumowujące konsultacje społeczne Programu Współpracy na rok 2014. Podczas spotkania przedstawiony będzie projekt programu oraz projekt budżetu dla NGO na 2014. Spotkanie organizuje Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Centrum Informacyjno-Doradcze Stowarzyszenia "Dziecko". Forum przy wsparciu Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gostyńskiego, Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Program

16:45 - Rejestracja.
17:00 - Otwarcie - Ewa Misiaczyk - Pełnomocnik Starosty ds. współpracy z NGOs.
17:15 - Projekt Powiatowego Programu Współpracy z NGOs na 2014 r. - Andrzej Konieczny
            i Mirosław Sobkowiak - Doradcy CID w Gostyniu.
18:00 - Przerwa (catering).
18:30 - Wnioski do projektu złożone w ramach konsultacji społecznych - Ewa Misiaczyk
            - pełnomocnik Starosty ds. współpracy z NGOs.
18:45 - Projekt budżetu dla NGO na 2014 - Ewa Misiaczyk - Pełnomocnik Starosty ds. współpracy
            z NGOs.
18:55 - Opinia i wnioski Powiatowej Społecznej Rady Pożytku Publicznego - Krzysztof Fekecz
            - Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gostyńskiego.
19:05 - Dyskusja - moderator Mirosław Sobkowiak.
19:30 - Zakończenie.